Untitled Document

NASZ PROROK - W Świętym Koranie nie jest wszystko wyraźnie podane

Jak bez hadis szerif nie jest możliwe postępować zgodnie ze Świętym Koranem, tak i bez mezheby nie jest możliwe postępowanie zgodnie z hadisami szerif.


Imam Szarani powiedział, że Imam Bejheki w książce pt. "Delail" tak przekazał:


Jeden z Sahabi Imran bin Husajn (radijallahu anh) przekazywał niektóre z hadis szerif na temat orędownictwa. Jeden z tam znajdujących się powiedział:


-Informujecie o hadisach, jednak my na ten temat w Świętym Koranie nic nie znaleźliśmy.
Imran bin Husajn (radijallahu anh) spytał się:
-Czy przeczytałeś Święty Koran?
-Tak.
-Czy trafiłeś w Świętym Koranie na to, że fard salatu porannego ma dwa rekaty, wieczornego trzy, zaś południowego, popołudniowego i nocnego po cztery rekaty ?
-Nie.
-A od kogo to poznałeś? Czy nie poznałeś tego od nas (Sahabi)? A czy my nie poznaliśmy tego od Resulullaha? A czy trafiłeś na to w Świętym Koranie, że zekatem z czterdziestu baranów jest jeden baran i na to, jak jest z wielbłądami, a jak z pieniędzmi?
-Nie.
-W takim razie od kogo to poznaliście? Czy nie poznaliście od nas? A czy my nie poznaliśmy tego od Resulullaha? Czy nie czytaliście w surze Hadż wersetu: Stary dom (Kaabe) odwiedźcie? A czy znaleźliście tam określenie, żeby okrążyć Kaabe siedem razy?
-Nie.
-Czy nie usłyszeliście o tym, że Allahu teala raczył w Świętym Koranie: "Przyjmijcie to, co wam przekazał Prorok, chrońcie się od tego, co wam zakazał" (Haszr 7)? 
Potem Hz. Imran powiedział:


Jest jeszcze dużo więcej spraw, które my poznaliśmy od Resulullaha, których wy nie znacie. (Mizan) 


W surze Bakara 151 jest głoszone:
"Wysłaliśmy do was Proroka, który będzie wam czytał nasze wersety, oczyści was o każdego zła, nauczy was księgi i mądrości i poinformuje was o tym, czego nie znacie."


Imam Szafii (rahmetullahi alejh) powiedział: "W tym ajecie chodzi o sunnę Proroka. Najpierw został wymieniony Święty Koran, po nim zaś mądrość." Jeśli byłoby możliwe nauczenie się Świętego Koranu bez wyjaśnień, to Prorokowi zostałoby powiedziane tylko: "zawiadom," a nie też: "wyjaśnij." Na ten temat są dwa wersety:


"Koran zesłaliśmy tobie, byś ludziom wyjaśnił." (Nahl 44)


"My tą Księgę zesłaliśmy tobie, żebyś ludziom wyjaśnił sprawy na tematy, o których mają różne zdania i jako miłosierdzie i powód zyskania wiary plemieniu, które uwierzyło." (Nahl 64)


Te wersety jak wskazują na to, że znajdują się wersety potrzebujące wyjaśnienia, tak też i wskazują na to, że uprawnionym do wyjaśnienia jest Resulullah. W Świętym

Koranie znajduje się każda wiedza. Jednak nie jest wyraźnie przedstawiona. Resulullah poznał je poprzez objawienie i poinformował o niej swoją wspólnotę. 


"Dżebrail alejhisselam przyniósł mi wraz z Koranem sunnę jego wyjaśniania." (Darimi)