Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 19 Nëntor 1438    Nëntor: 25
8 XHEMAZIJEL EVVEL 1444

2
DHJETOR
2022
E Xhuma

Dita 336. e vitit, Ditët e Mbetura : 29
Muaji 12., 31 Ditë, Java 48.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

∞ Ka tre gjëra të cilat po ti bëjnë njerëzit shpëtojnë nga kurrnacëria: 1. Të japësh zekatin me dëshirë 2. Ti shtrosh për të ngrënë mikut 3. Ti mdihmosh nga ana materiale ata që kanë rënë në fatkeqësi. Hadithi sherif