Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 22 Korrik 1437    Hızır: 91
25 DHIL HIXHE 1442

4
GUSHT
2021
E Mërkurë

Dita 216. e vitit, Ditët e Mbetura : 149
Muaji 8., 31 Ditë, Java 31.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Kush përhap një synnetin tim të harruar, fiton sevapin e 100 shehidëve. Hadithi sherif