Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 13 Qershor 1438    Hızır: 52
27 DHIL KADE 1443

26
QERSHOR
2022
E Djelë

Dita 177. e vitit, Ditët e Mbetura : 188
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Shkurtimi I Ditës 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

∞ Qëllimi i mirë nuk është ti bësh punët për të kënaqur njerëzit, por për të kënaqur Allahun. Ali Sinxhari (Rrahmetullahi alejh)