Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 20 Janar 1438    Nëntor: 87
11 REXHEP 1444

2
SHKURT
2023
E Enjte

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 33. e vitit, Ditët e Mbetura : 332
Muaji 2., 28 Ditë, Java 05.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Njeriu është i tillë çfarë është rrethi në të cilin sillet. Europidi