Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۹ رومی: ۰۲ مایس ۱۴۳۷ خضر: ۱۰
۳ شوال ۱۴۴۲

۱۵ می (مه) سال ۲۰۲۱ میلادی
۲۵
ثور
اردیبهشت
۱۴۰۰
شنبه

برای كسی كه حسد میكند، هیچ راحتی نیست.

(احنف بن قیص رحمة الله تعالی علیه)

سومین روز عید فطر

روز جهانی خانواده