Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 14 Май 1438    Хызыр: 22
26 ШАВВАЛЬ 1443

27
МАЙ
2022
Жума

Жылдын 147. күнү, Калган Күн : 218
5. Ай, 31 Күн, 21. Апта
Күндүздүн узаруусу 1мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Камил болгон (жетик) адам – макталганда да, жамандалганда да абалы өзгөрбөгөн адам. Абдуллах бин Масуд (рахметуллахи алейх)

Китепканалар күнү