Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 01 Август 1438    Хызыр: 101
16 МУХАРРАМ 1444

14
АВГУСТ
2022
Жекшемби

Жылдын 226. күнү, Калган Күн : 139
8. Ай, 31 Күн, 32. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Акыр заманда бай болуу - бакыт. Хадиси шариф

Пакистандын эгемендүүлүк күнү. (1947-ж.) Фрунзеде “Айчүрөк” борбордук дүкөнү ачылган.(1974-ж.)