Untitled Document

Хижри Шамси: 1402    Руми: 10 Сентябрь 1439    Хызыр: 141
8 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1445

23
СЕНТЯБРЬ
2023
Ишемби

Жылдын 266. күнү, Калган Күн : 99
9. Ай, 30 Күн, 38. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Садаганы жашыруун берүү – Бейиш казынасынан. Хатиб

Кыргызстанда Мамлететтик Тил күнү.