Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 15 Ташрин-и Авваль 1437    Хызыр: 176
22 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1443

28
ОКТЯБРЬ
2021
Бейшемби

Жылдын 301. күнү, Калган Күн : 64
10. Ай, 31 Күн, 43. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Дуба - мусулмандын куралы. Хадиси шариф

Азербайжанда эң чоң метро кырсыгы болгон. (1995-ж.)