Untitled Document

Хижри Шамси: 1401    Руми: 19 Ташрин-и Сани 1438    Касым: 25
8 ЖАМАЗИЛЬ-АВВАЛЬ 1444

2
ДЕКАБРЬ
2022
Жума

Жылдын 336. күнү, Калган Күн : 29
12. Ай, 31 Күн, 48. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Дүйнө үч күн - кечеки күн, бүгүнкү күн жана эртең. Кечеки өттү. Эртеңкинин келе тургандыгы белгисиз. Андай болсо бүгүнкү күндүн кадырын бил! Хасан Басри (рахматуллахи алейх)

Андижан шаарында күчтүү жер титирөө болгон (1902-ж.)