Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 19 Teşrîn-i Sânî 1438    Kasım: 25
8 CEMÂZİL-EVVEL 1444

2
ARALIK
2022
Cuma

Yılın 336. günü, Kalan Gün : 29
12. Ay, 31 Gün, 48. Hafta
Gündüzün kısalması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

∞ En faziletli zikir, “Lâilâhe illallah” demek, en faziletli duâ da, “Elhamdülillah” demektir. Hadîsi şerîf

Karadeniz Teknik Üniversitesinin açılışı (1962) Namık Kemâl’in vefâtı (1888)


Featured Image 01