Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 30 Haziran 1440    Hızır: 69
7 MUHARREM 1446

13
TEMMUZ
2024
Cumartesi

Yılın 195. günü, Kalan Gün : 171
7. Ay, 31 Gün, 28. Hafta
Gündüzün kısalması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

Allahım! Kabir azabından, Cehennem azabından Sana sığınırım! Hadîs-i şerîf


Hazret-i Âişe vâlidemizin vefâtı (676) [H:57] Kanunî Sultan Süleyman Hân’ın Tebriz’i fethi (1534)Featured Image 01