Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 09 April 1440    Kasım: 167
13 ŠEVVÂL 1445

22
April
2024
Ponedjeljak

113. dan u godini , Preostalo dana : 253
4. Mjesec, 30 Dana, 17. Tjedan
Dan proširenje 3 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju nazad.

Ako neko dođe, bez ikakvog drugog posla i [moj kabr] učini zijaret on ima hakk da za njega učinim šefa’at na kijametskom danu. Hadis-i šerif