Untitled Document

NASZ PROROK - Zalety Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem)-5

49. Nagroda, którą otrzyma nasz Prorok (alejhisselam) za swe dobre uczynki, jest wiele razy większa od nagrody, którą zyskają inni Prorocy. Nagroda za podobający się Allahu teala obrządek religijny i dobry uczynek zostanie dana też jego nauczycielowi. Nauczyciel nauczyciela cztery razy więcej i jego nauczyciel osiem razy więcej, jego nauczycielowi szesnaście razy więcej i tak aż do błogosławionego Proroka każdy nauczyciel przez ucznia zostanie dwa razy więcej wynagrodzony. Na przykład dwudziestemu nauczycielowi zostanie danych 524 288 wynagrodzeń za dobry uczynek. Prorokowi Muhammedowi (sallallahu alejhi we sellem) zostanie dana nagroda za każdy dobry uczynek każdego muzułmanina. Jeśli wg tego rachunku pomyślimy, to o liczbie wszystkich danych nagród Prorokowi Muhammedowi (sallallahu alejhi we sellem) za dobre uczynki nikt nie będzie wiedział poza Allahu teala. Biorąc pod uwagę liczbę nagród za dobre uczynki jasne jest stwierdzenie, że wcześniej żyjący muzułmanie są lepsi, doskonalsi od późniejszych.

50. Zostało zakazane wołanie Jego po imieniu, mówienie przy Nim podniesionym głosem, wołanie do Niego z daleka i wymijanie Jego na drodze. Wyznawcy innych wspólnot wołali swoich Proroków po imieniu.

51. Anioł Serafin (Israfin) przychodził często do Proroka (alejhisselam). Do innych Proroków przychodził tylko Archanioł Dżebrail (alejhisselam).

52. Archanioła Dżebraila (alejhisselam) widział w postaci anioła dwa razy. Inni Prorokowie nie widzieli jego w postaci anioła.

53. Archanioł Dżebrail (alejhisselam) przyszedł do niego 24 000 razy. Wśród innych św. Proroków najczęściej tj. 400 razy przyszedł do Mojżesza (alejhisselam).

54. Zostało zezwolone przysięganie na imię Muhammeda. Nie jest zezwolone przysięganie na imię innych Proroków i aniołów.

55. Zakazane zostało po śmierci Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) poślubienie jego błogosławionych żon, ponieważ są one matkami wszystkich muzułmanów. Innych Proroków żony albo im samym szkodziły, albo były niepożyteczne. Błogosławione żony Proroka Muhammeda pomagały mu w pracach światowych i religijnych, znosiły cierpliwie nędzę, okazywały zawsze wdzięczność i pomagały w rozpowszechnianiu Islamu.

56. Błogosławione córki i żony Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) są najdoskonalszymi kobietami na świecie. Wszyscy towarzysze Proroka (Eshab) poza Prorokami są najlepszymi wśród ludzi. Najwartościowszym miastem na świecie po Mekce jest Medyna. Za dokonany w tym meczecie 1 rekat salat zyskuje się wynagrodzenie 1000 rekatów dokonanych gdzieś indziej. Podobnie jest z innymi obrządkami religijnymi. Miejsce pomiędzy jego grobem a kazalnicą jest tak wartościowe jak ogród w Raju. Powiedział: "Ten, kto mnie odwiedzi po śmierci, jest równy temu, kto mnie odwiedził za życia. Muzułmanin umierający w Haremejn zostanie wskrzeszony w Dniu Sądu Ostatecznego jako pewny (bezpieczny)." Miasta Mekke i Medynę nazywa się świętymi, "Haremejn."