Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 22 İyul 1437    Hızır: 91
25 Zil-Hiccә 1442

4
Avqust
2021
Çәrşәnbә

İlin 216. Günü, Qalan gün : 149
8. Ay, 31 Gün, 31. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Ümmətimin günah işləməyən gənclərinin duaları qəbul olur. (Hədisi-şərif)


Osmanlı İmperiyası ilə Avstriya arasında Ziştovi Sülh Müqaviləsi imzalanmışdır (1791). - Latviya SSRİ-yə birləşdirilmişdir (1940).