Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1400    Rûmî: 23 Teşrîn-i Sânî 1437    Kasım: 29
2 Cәmazil-әvvәl 1443

6
Dekabr
2021
Bazar Ertәsi

İlin 340. Günü, Qalan gün : 25
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Zinanın dünyada üç zərəri var: Gözəlliyi aparır, kasıblığı gətirir, ömrün qısalmasına səbəb olur.  (Hədisi-şərif)


Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə günü. - Tomas Edison ilk dəfə səsi lentə yazmışdır (1877).