Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 19 Teşrîn-i Sânî 1438    Kasım: 25
8 Cәmazil-әvvәl 1444

2
Dekabr
2022
Cümә

İlin 336. Günü, Qalan gün : 29
12. Ay, 31 Gün, 48. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Allah yanında namaz və qohum ziyarəti üçün atılan addımdan daha sevimli addım yoxdur. (Hədisi-şərif)

Kamran Bağırov Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilmişdir (1982).