Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 09 Aprel 1440    Kasım: 167
13 Şәvval 1445

22
Aprel
2024
Bazar Ertәsi

İlin 113. Günü, Qalan gün : 253
4. Ay, 30 Gün, 17. Hafta
Günün Uzanması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Ən çətin üç şey: Sirr saxlamaq, acıları unutmaq və zamanı qiymətləndirmək. Sədi Şirazi (rahmətullahi aleyh)

TÜRKİYƏ qəzetinin çapdan çıxması (1970).