Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1400    Rûmî: 14 May 1438    Hızır: 22
26 Şәvval 1443

27
May
2022
Cümә

İlin 147. Günü, Qalan gün : 218
5. Ay, 31 Gün, 21. Hafta
Günün Uzanması 1 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Allahu təala əfv edənləri əziz edər. Allah rizası üçün əfv edəni Allahu təala yüksəldər. (Hədisi-şərif)

Səməd Vurğun, Azərbaycan xalq şairi vəfat edib (1956). Türkiyədə dövlət çevrilişi baş verib (1960).