Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 23 Тешрин-и сани 1437    Касъм: 29
2 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1443

6
ДЕКЕМВРИ
2021
Понеделник

340 ден от началото на годината, Оставащи дни : 25
12. Месец, 31 Ден, 49. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Един дирхем лихва [да се получава или плаща лихва] е по-голям грях от тридесет прелюбодеяния. (Хадис-и шериф)