Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 14 Май 1438    Хъзър: 22
26 ШЕВВАЛ 1443

27
МАЙ
2022
Джума Петък

147 ден от началото на годината, Оставащи дни : 218
5. Месец, 31 Ден, 21. Седмица
Денят нараства с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Три неща допълват добрината: да се извършва бързо, винаги да се приема за недостатъчна и да се извършва скришом. Джафер-и Садък (рахметуллахи алейх)