Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 01 Август 1438    Хъзър: 101
16 МУХАРРЕМ 1444

14
АВГУСТ
2022
Неделя

226 ден от началото на годината, Оставащи дни : 139
8. Месец, 31 Ден, 32. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Онзи, който угнетява хората, ще изтърпи наказанието за това в Съдния ден. (Хадис-и шериф)