Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 22 Юли 1437    Хъзър: 91
25 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1442

4
АВГУСТ
2021
Сряда

216 ден от началото на годината, Оставащи дни : 149
8. Месец, 31 Ден, 31. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Нека Аллаху теаля прокълне онези, които пият, продават, правят и дават вино! (Хадис-и шериф)