Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 03 Септември 1437    Хъзър: 134
9 САФЕР 1443

16
СЕПТЕМВРИ
2021
Четвъртък

259 ден от началото на годината, Оставащи дни : 106
9. Месец, 30 Ден, 37. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Най-чиста от всички печалби е печалбата, спечелена с труд. (Хадис-и шериф)