Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 09 Април 1440    Касъм: 167
13 ШЕВВАЛ 1445

22
АПРИЛ
2024
Понеделник

113 ден от началото на годината, Оставащи дни : 253
4. Месец, 30 Ден, 17. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Земният живот не бива да бъде превръщан в цел, защото той помага на нефса в неговите страсти. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)