Untitled Document

ITIKAD - Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)

Przychodzące do ludzi dobro (hajyr) i zło (szer), pożytek i szkoda, zysk i strata pochodzi z aprobaty Allahu teala. Kader nazywa się życzeniem istnienia czegoś przez Allahu teala. Kader nazywany jest też Kaza. Zgodnie z tym Kaza oznacza przedwieczne życzenie Allahu teala stworzenia tego, co zostało i zostanie stworzone od przedwieczności do nieskończoności.

Stworzenie tego wszystkiego zgodnie z Kaza nie za mało i nie za dużo nazywa się Kader. Allahu teala wiedział wszystko to, co się stanie. Tą wiedzę właśnie nazywa się Kaza.

Wszystko, co zostało stworzone powstało z Kaza. Istnienie tego wszystkiego zgodnie z tą wiedzą nazywa się Kader.

Wierzyć w Kader znaczy wiedzieć i wierzyć w to, że Allahu teala przedwiecznie postanowił to, co stworzy i że będzie to nie za mało ani za dużo, tylko tak jak Sobie zażyczył. Nie jest możliwe istnienie tego, czego nie chciał, ani też nieistnienie tego, czego chciał.

"Kto nie zgadza się na Kaza i Kader, komu się to nie podoba, kto nie jest cierpliwy na zesłane przeze Mnie nieszczęścia niech szuka sobie innego ode Mnie Pana. Niech nie znajduje się na ziemi jako Mój sługa." (Hadis-i kudsi-Mektubat-y Rabbani)

"Kader jest tajemnicą Allahu teala." (Hadis-i szerif-Ihja-u Mumiddin)

Nasz Stworzyciel wie przed wszystkim wszystko to, co stanie się każdemu człowiekowi. Nikt nie jest w stanie zmienić Kader. Tego może dokonać tylko Allahu teala, jeśli będzie miał taką wolę. Kader jest ukrytą tajemnicą Stworzyciela przed ludźmi.