Untitled Document

ITIKAD - Wierzyć w Proroków

Allahu teala zesłał ludziom Proroków (niech pokój będzie z nimi), by doprowadzili ludzi do upodobanej przez Niego prawidłowej drogi. Proroctwa nie zyska się poprzez pracowitość, głodowanie, znoszenie trudności, modlenie się. Powstaje ono wskutek łaski i wyboru Allahu teala. Allahu teala za pośrednictwem Proroków zesłał ludziom religię, która chroni ludzi od szkodliwych czynów i doprowadza do prawidłowego i pożytecznego postępowania, poprzez którą zyskają oni wygodę, pokój i prawdziwą wiarę potrzebną w życiu na ziemi i po śmierci. Proroków przynoszących nowe prawo, religię nazywa się Resul. Natomiast Proroków nie przynoszących nowej religii, zapraszających ludzi do poprzedniej nazywa się Nebi. Pomiędzy Resul a Nebi nie ma różnicy pod względem głoszenia nakazów i religii

Allahu teala. Tych, którzy uwierzyli przyjmując Proroka, nazywa się wspólnotą (Ümmeti) tego Proroka.

Niezwykłe czyny Proroków (niech pokój będzie z nimi) powstałe za zgodą Allahu teala i poprzez Jego stworzenie jako dowód proroctwa nazywa się cudami (mudżize).

Zdarzenia zachodzące poza obyczajem, przyzwyczajeniem tzn. poza prawami fizyki, chemii, fizjologii, stworzone przez Allahu teala błogosławionym ludziom (weli, ewlija) nazywa się cudownym stanem (keramet). Keramet zachodzący u ewlija jest prawem. Ewlija nie musi koniecznie okazywać keramet. Keramet ewlija należy do cudu tego Proroka, do którego wspólnoty on należy.

Pierwszym Prorokiem jest Adam (niech pokój będzie z nim), ostatnim Nasz Prorok Muhammed (niech pokój będzie z nim). Pomiędzy nimi dwoma było wielu Proroków (niech pokój będzie z nimi). Ich liczbę zna tylko Allahu teala. Uznaje się, że jest ich więcej niż 124.000. Wśród nich 313 lub 315 należy do Resul. Z nich sześciu przewyższa pozostałych. Nazywa się ich Prorokami Ulul-azm. Do nich należą: Adem-Adam, Nuh-Noe, Ibrahim-Abraham, Musa-Mojżesz, Isa-Jezus iMuhammed (niech pokój będzie z nimi).

Do tej pory wypowiadając imię któregoś z Proroków lub jednego z czterech wielkich Aniołów wypowiadaliśmy jednocześnie też słowa: niech pokój będzie z nim. W religii islamskiej powinno się w sposób słyszalny wspominając, wypowiadając imię:

-jednego Proroka lub Anioła powiedzieć: alejhisselam,

-dwóch Proroków lub Aniołów powiedzieć: alejhimesselam

-większą liczbę Proroków lub Aniołów powiedzieć: alejhimusselam lub alejhimussalewatu wetteslimat

Jest to modlitwa i sposób okazania szacunku. Znaczy: "Niech pozdrowienia Allahu teala będą razem z nim lub nimi."

Wypowiadając imię naszego Proroka Muhammeda powinno powiedzieć się: sallallahu alejhi we sellem. Jest to modlitwa wyrażająca wobec niego szacunek i przywiązanie do niego. Nazywa się ją "salat i selam." W św. hadisie (Mewahib-i Ledünnije) głoszone jest:"Temu, kto wypowie mnie raz salat (np. powie: sallallahu alejhi we sellem), Allahu teala dziesięć razy dokona salat (miłosierdzia). Wybaczy dziesięć grzechów i wywyższy jego o dziesięć stopni."