Untitled Document

JUTRO - Jutro jest Noc Kadir

Noc Kadir jest w miesiącu Ramadan najwartościowszą nocą. Wg niektórych uczonych jest najwartościowszą nocą po Nocy Mewlid. Noc Kadir jest specjalną nocą dla wspólnoty Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem). Żadnemu innemu Prorokowi nie została dana taka noc. Hadis szerif głosi:

„Allahu teala sprezentował mojej wspólnocie noc Kadir, przedtem nikomu nie dał.” (Dejlemi)

Szanowny Prorok myśląc o ludziach ze wcześniejszych wspólnot, którzy robili dżihad przez tysiąc lat i gdy zasmucił się, że życie ludzi z jego wspólnoty jest krótkie i z tego powodu będą robić mało ibadet, to został uspokojony poprzez słowa Allahu teala: „Noc Kadir jest twoja i twojej wspólnoty.” Obdarzył Go nocą, która jest od tysiąca miesięcy lepsza. Jednocześnie Noc Kadir zachodzi każdego Ramadanu. (I.Malik)

Gdy szanowny Prorok powiedział: „Wśród Proroków Beni Israil byli tacy, co przez 80 lat robili ibadet,” to Sahabi bardzo się zdziwili. Na to przyszedł Dżebrail alejhisselam i powiedział: „Tak, Resulullah, twoja wspólnota dziwi się z tego osiemdziesięcioletniego ibadet tych Proroków. Allahu teala zesłał jeszcze od tego coś lepszego” i przeczytał werset: „Noc Kadir jest lepsza od tysiąca miesięcy.” (Tefsir-i Mugni)

„Czterech nocy dzień ma zalety jak noc. Allahu teala w te dni modlącym się nie odrzuci ich pragnień, wybaczy im i obdarzy ich w te dni wieloma darami. Jest to Noc Kadir, Noc Arefe, Noc Berat, Noc Piątkowa i ich dni.” (Dejlemi)

„Wierzącemu i oczekującemu nagrody od Allahu teala poprzez przestrzeganie Nocy Kadir zostaną wybaczone byłe grzechy.” (Buhari, Muslim)

„W Noc Kadir za przeczytanie jeden raz Sury Kadir zyskuje się więcej nagrody niż za przeczytanie całego Świętego Koranu w innym czasie. W Noc Kadir wypowiedzenie jednej tespih (Subhanallah), jeden tahmid (Elhamdulillah), jeden tehlil (Allahu Ekber) jest wartościowsze od wypowiedzenia siedemset tespih, tahmid i tehlil w innym czasie. Tej nocy przez krótki czas robić salat, ibadet jest wartościowsze niż robienie ibadet przez cały miesiąc we wszystkie noce do rana.” (Tefsir-i Mugni)

„W Noc Kadir muzułmaninowi wypowiadającemu trzy razy La ilahe illallah za pierwszym razem zostaną wybaczone wszystkie grzechy, za drugim uratuje się z Piekła, za trzecim pójdzie do Raju.” (Tefsir-i Mugni)