Untitled Document

JUTRO - Mewlid

Mewlid: przyjście na świat, miejsce i czas narodzin. Utwór opisujący narodziny, miracz i życie Proroka Muhammeda sallallahu alejhi we sellem.

Czytać, recytować mewlid: opowiadać Resulullaha narodziny, jego życie i miracz, o Nim pamiętać, Jego wychwalać. (Ibni Hadżer Hejtemi)

Jeden dirhem wydający na czytanie pism na temat mewlid Proroka Muhammeda sallallahu alejhi we sellem będzie mi kolegą w Raju. (Hz. Ebu Bekir)

Kto obdarzył wartością Proroka mewlid, ten obdarzył wartością Islam. (Hz. Omer)

Ma się nadzieję, że umrze z wiarą ten, kto obdarzając wartością mewlid Proroka stał się powodem jego czytania. (Hz. Ali)

Z miejsca, gdzie się czyta mewlid, odejdą nieszczęścia i zmartwienia. (Mewlana Dżelaleddin Rumi)

Wszystkim ludziom na świecie zesłany jako ostatni z proroków i najwyższy stopniem Prorok Muhammed alejhisselam przyszedł na świat 20 kwietnia 571 roku, w poniedziałek blisko ranka 12. nocy miesiąca Rebiul-ewwel w Mekce. Każdego proroka wspólnota robiła święto z dnia urodzin swojego proroka. Dzisiaj więc jest święto muzułmanów. Dzień radości i zadowolenia. Muzułmanie na całym świecie każdego roku świętują tą noc jako Mewlid Kandil, czytając utwory na temat mewlid pamiętają o swoim Proroku.

Tej nocy by zyskać łaskę Allaha i okazać dziękczynność za tą noc, dobrze jest wypowiadać dużo salawat szerife, czytać utwory na temat mewlid, zrobić poczęstunek, sprawić radość innym.

Tak jak i w inne błogosławione noce i dnie dzisiaj też czyta się Święty Koran, robi zaległe salaty, daje się jałmużnę, modli się i prosi Allaha o wybaczenie i przyjęcie modlitw.