Untitled Document

JUTRO - Jutro święto

Jutro jest święto muzułmanów. W dniu święta do sunny należy:

 1. wcześnie wstać
 2. dokonać całkowitej ablucji
 3. używać myswak
 4. posmarować się ładnym zapachem
 5. ubrać się w nowe i czyste ubranie
 6. pogodzić pokłóconych
 7. odwiedzić cmentarze
 8. nałożyć pierścionek
 9. być uśmiechniętym
 10. do meczetu pójść wcześniej
 11. idąc do meczetu wypowiadać tekbir
 12. pozdrawiać wierzących
 13. złożyć życzenia wierzącym
 14. dać jałmużnę biednym
 15. odwiedzić krewnych
 16. odwiedzić przyjaciół muzułmanów
 17. odwiedzając przynieść prezent
 18. gości poczęstować
 19. dużo się modlić i okazywać skruchę.

Jak robi się salat świąteczny

Salat świąteczny składa się z dwóch rekatów. Dokonuje się go razem ze wspólnotą. W pierwszym rekacie po Subhaneke podnosi się ręce trzy razy do uszy, po pierwszym i drugim podniesieniu opuszcza się po obu bokach. Po trzecim podniesieniu wiąże się ręce pod pępkiem. Po wypowiedzeniu Fatiha i sury robi się ruku i sedżde. Wstając do drugiego rekatu, po wypowiedzeniu Fatiha i sury, podnosi się ponownie obie ręce do uszu trzy razy. Za każdym razem opuszcza się ręce na boki.

W czwartym tekbir nie podnosząc rąk pochyla się do ruku. Siadając po zrobieniu sedżde robi się selam.