Untitled Document

RODZINA - Jak należy postępować wobec męża, który ma zły charakter

Należy postępować tak, jak nakazuje religia zarówno wobec despoty jak i wobec ciemiężonego. Jeśli kobieta posiada zły charakter, to jej mąż powinien starać się być cierpliwym, jeśli mąż posiada zły charakter, to jego żona powinna starać się być cierpliwa. Ten, kto jest cierpliwy podczas tego egzaminu, zyskuje wiele dobrych uczynków. Czyniący zło wyrządza zło samemu sobie.

Allah jest pomocnikiem ciemiężonym i cierpliwym. Allahu teala nie zostawi nikogo praw innym. Cierpliwych też wynagrodzi bez liku.

Mąż i żona powinni być cierpliwi wobec swoich nawzajem złych charakterów! W hadisie szerif głoszone jest: „Znoszący zły charakter żony zostanie wynagrodzony tak, jak Hazret Ajjub (Hiob). Kobieta znosząca zły charakter męża uzyska nagrodę za dobre uczynki, jak Hz. Asija.” (I.Gazali)

W Świętym Koranie zostało również poinformowane, że Allahu teala będzie razem z tymi, którzy są cierpliwi i że uzyskają oni niezliczoną ilość nagród. (Enfal 46, Zumer 10)

Dobry człowiek to nie tylko ten, kto nie wyrządza zła innym, lecz także ten, kto pięknie okazuje cierpliwość na zło innych.

Czy należy być posłuszną mężowi również, gdy nakazuje coś sprzecznego z religią?

Żaden mąż nie może nakazać swojej żonie cokolwiek, co byłoby sprzeczne z religią. Nie może nakazać jej picia alkoholu, nie wykonywać salatu, czy pokazywać się obcym nie będąc właściwie ubraną. Jeśli nakaże coś podobnego, to nie powinna być mu posłuszna. Nasz Prorok (sallallahu alejhi we sellem) powiedział: „Wobec czynu, który jest buntem wobec Stworzyciela, nie jest się posłusznym słudze.” (Hakim)

Jeśli nakażą też coś podobnego rodzice, zarządca, to nie należy tego czynić.