Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1401    Rumi: 18 Teszrin-i Sani 1438    Listopad: 24
7 DŻEMAZIL-EWWEL 1444

1
GRUDZIEŃ
2022
Czwartek

335. dzień roku, Zostało dni : 30
12. miesiąc, 31 dni, 48. tydzień
-

Kto jest razem ze złymi i ich broni, ten należy do nich.