Untitled Document

REKLAM - Kulturalny Skarb Nauki I Wiedzy Religijnej

Książki w językach: arabskim, azeryjskim, bośniackim, bułgarskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, perskim, rosyjskim, albańskim, turkmeńskim, urdu, uzbeckim, tureckim.

Poniżej tytuły książek w j. angielskim:

 1. "Endless Bliss 1-5" [Pięciotomowy Ilm-i-hal, czyli podstawowa książka o Islamie przeznaczona dla każdego muzułmanina, który chce poprawnie poznać swoją religię. Informacje na temat itikadu (wierzenia) zostały przedstawione wg mezhaby Maturidi, a wiadomości o ibadet, tj. praktykach religijnych zostały wytłumaczone wg mezhebu Hanefi.]
 2. "Islam's Reformers" [Zbiór odpowiedzi udzielonych reformatorom religijnym obwiniających wcześniejszych uczonych i krytykujących podstawowe wierzenia oraz praktyki religijne.]
 3. "The Sunni Path" [W pierwszej części tej książki jeden z mężów stanu Imperium Osmańskiego - Ahmed Dżewdet Pasza rahmetullahi alejh (zm. w 1894r. w Stambule) informuje jak należy właściwie wierzyć w Islam. Wspomina o historii Islamu i pojawieniu się w nim różnych grup. Tłumaczy jak powstały cztery sunnickie mezheby i dlaczego muzułmanie mają obowiązek się do nich stosować. Ponad to opisane zostało wierzenie sunna, życie Imama a'zama Ebu Hanify i pojawienie się oraz podstawy wierzeń wahhabickiej grupy.]
 4. "Belief and Islam" [Książka ta została napisana oryginalnie w j. perskim pod tytułem Itikad-nama przez Mawlanę Halida Bagdadi'ego rahmetullahi alejh (zm. w 1826 r. w Damaszku) jednego z najwybitniejszych uczonych wykształconych w Imperium Osmańskim. Mawlana Halid Bagdadi wyjaśnia w niej pięć fundamentów Islamu oraz sześć zasad wiary.]
 5. "The Proof of Prophethood" [Cenna książka napisana pierwotnie w j. perskim przez jednego z największych uczonych islamskich Imama Rabbani Ahmeda Faruki Serhendi rahmetullahi alejh (zm. w 1625 r. w Serhendzie). Hz. Imam Rabbani w tej książce, którą napisał mając osiemnaście lat wyjaśnia dowody proroctwa, potrzebę wysłania proroków, oraz dowody na proroctwo Proroka Muhammeda alejhisselam.]
 6. "Answer to an Enemy of Islam" [Książka ta obala oszczerstwa jakimi obrzucił mason Raszid Rida z Egiptu uczonych islamskich. Jego słowa ukazują jak masonie starają się manipulować religią głosząc równość, wolność i braterstwo.]
 7. "Advice for the Muslim" [Książka ta składa się z dwóch części. W pierwszej w trzydziestu pięciu artykułach znajdują się odpowiedzi sunnickich uczonych na dwie wahhabickie książki: 8-"Fath-al-medżid" oraz "Dżewab-i Numan". W drugiej, mąż stanu Imperium Osmańskiego i admirał Sułtana Abdulhamida Chana II - Ejjub Sabri Pasza przedstawia pojawienie się wahhabizmu, szkody jakich dokonali wahhabici muzułmanom i jak zostali ukarani przez Kalifat Osmański.]
 8. "Islam and Christianity" [W książce tej scharakteryzowano trzy religie: Judaizm, Chrześcijaństwo i Islam. Dokonano analizy źródeł oraz wierzeń, na których się opierają. Ponad to przedstawiono cuda Proroka Muhammeda alejhisselam, jego zalety oraz piękne zwyczaje.]
 9. "Could not answer" [W tej książce Ishâk Effendi z Harputu rahmetullahi alejh wyjaśnia jak prawdziwa Indżil (Ewangelia), która została objawiona Prorokowi Jezusowi alejhisselam została zmieniona i jak słowa należące do różnych ludzi zostały dołączone do czterech Ewangelii. Udziela on też odpowiedzi protestanckim misjonarzom na głoszone przez nich kłamstwa i zarzuty jakie stawiają Islamowi. Ishak Efendi z Harputu zmarł w 1891 r.]
 10. "Confessions of the British Spy" [Źródłem materiału tej książki jest wydana w Kairze książka "Muzakkarat-ul Mister Hempher" przez "Dâr-ul-kitâb-is-sufi". Zawiera ona wspomnienia Hemphera - jednego z wielu szpiegów, jacy zostali wysłani do krajów islamskich przez Ministerstwo Brytyjskich Kolonii w celu zniszczenia Islamu. Hempher wyjaśnia w niej, jak udało mu się oszukać założyciela wahhabizmu - Muhammeda bin Abdulwahhaba, który starał podzielić się muzułmanów na grupy i zmienić ich religię.]
 11. "Documents of the Right Word" [Zbiór krótkich książek, które zostały napisane, aby obalić błędne wierzenia szyickie. Wśród nich: "Hujaj-i Katiyya" autorstwa AbulBarakata Abdullaha Suwaydi'ego (zm. w 1693 r. w Bagdadzie); "Radd-i Rawafid" autorstwa Hz. Imama Rabbani Ahmeda Faruki (zm. w 1624 w Serhendzie); "Tazkiya-i Ahl-i Bayt" napisana przez Mawlanę Uthmana Effendi'ego z rozkazu Kalifa Sułtana Abdulhamida Hana II. Ponad to dołączono też tłumaczenie książki "Ey Yuhel Weled" wybitnego uczonego islamskiego znanego na całym świecie Imama Gazali rahmetullahi alejh (zm. w 1111 r. w Tus), w której odpowiada na pytania zadane przez jednego ze swoich uczniów na temat zasad Islamu i zachowania.]
 12. "Why did they become Muslims?" [W tej książce przytoczono słowa słynnych osób, które wyraziły swój podziw wobec islamu (min. Napoleon, Mahatma Gandhi i Lamartine). Dołączono także opowiadania czterdziestu dwóch osób, które przyjęły Islam. Pozostałą część poświęcono Islamowi i chrześcijaństwu oraz ich księgom.]
 13. "Ethics of Islam" [Materiał do tej książki został zaczerpnięty z książki osmańskiego uczonego Muhammeda Hadimi rahmetullahi alejh (ur. w 1762 r. w Konyi) pt. "Berika". Charakteryzuje czterdzieści chorób jakie dotykają serce oraz sposoby na ich wylecznie. Informuje też o tym czym jest dusza i objaśnia charaktery jakie wywodzą się z mądrości, odwagi, czystości i sprawiedliwości.]

Zamówić można pod adresem:

Hakikat Kitabevi, Darüşşefaka Cad. No:57 P.K.35 34083 Fatih-İstanbul

Tel: (90212) 532 58 43-523 45 56 Fax: (90212) 523 36 93

Te wszystkie książki można przeczytać w internecie:

http://www.hakikatkitabevi.com

E-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com