Untitled Document

IBADET - Mekruhy w salacie

 1. Wykonywać salat z nie nałożoną, zawieszoną na ramionach odzieżą.
 2. Pochylając się do sedżdy podnosić nogawki spodni, spódnicę.
 3. Rozpoczynać salat mając podwinięte ubranie, spódnicę czy rękawy.
 4. Wykonywać zbędne ruchy.
 5. Wykonywać salat w ubraniu roboczym lub nie nadającym się do noszenia przy innych.
 6. W ustach nie powinno się mieć nic, co przeszkadzałoby recytacji. Jeśli będzie przeszkodą, to salat zostanie unieważniony.
 7. Wykonywać salat z odsłoniętą głową.
 8. Przystąpić do salatu odczuwając potrzebę pójścia do toalety i wstrzymując gazy żołądkowe.
 9. W salacie oczyszczać ręką z kamieni i ziemi miejsce, na którym robi się sedżdę.
 10. Przystępując do salatu oraz w czasie salatu trzeszczeć palcami.
 11. W salacie trzymać ręce na bok.
 12. Odwracać głowę i twarz, rozglądać się wokoło. Jeśli odwróci się klatką piersiową, salat straci ważność.
 13. W teszehhud siedzieć jak pies.
 14. Mężczyznom w sedżdzie kłaść przedramiona na ziemi.
 15. Wykonywać salat na przeciwko kogoś i za plecami tych, którzy głośno rozmawiają.
 16. Odpowiedzieć na selam kogoś ruchem ręki lub głowy.
 17. Ziewać w salacie i poza nim.
 18. Mrużyć oczy w salacie.
 19. Przebywanie imama w środku mihrabu.
 20. Tenzihen mekruh jest, gdy imam będąc sam stoi wyżej od dżematu o pół metra.
 21. Tenzihen mekruh jest też, gdy imam będąc sam stoi niżej.
 22. Gdy jest wolne miejsce z przodu, stanąć do salatu w dalszym rzędzie oraz kiedy nie ma miejsca z przodu, stać samemu w tylnym rzędzie.
 23. Wykonywać salat w ubraniu, na którym znajduje się obrazek żywego stworzenia.
 24. Mekruh jest wykonywać salat na przeciwko obrazu żywego stworzenia lub będąc do niego odwróconym tyłem, prawą lub lewą stroną. To samo dotyczy krzyża.
 25. Wykonywać salat na przeciwko płonącego ognia.
 26. Liczyć ręką ajety i tesbihy w salacie.
 27. Wykonywać salat będąc obwiniętym od stóp do głowy w ręcznik.
 28. Obwiązać gołą głowę turbanem i zostawić jego górną część odkrytą.
 29. Wykonywać salat mając zasłoniętą twarz i nos.
 30. Spluwać flegmę nie będąc do tego zmuszonym.
 31. Wykonać jeden - dwa ruchy ręką.
 32. Nie wykonać jednej z sunn salatu.
 33. Gdy nie istnieje konieczność rozpocząć salat trzymając na rękach dziecko.
 34. Wykonywać salat obok rzeczy odwracających uwagę, jak np.: na przeciwko ozdób, obok gier, instrumentów muzycznych i na przewiwko pożądanego jedzenia.
 35. Nie będąc zmuszonym wykonując fard opierać się o ścianę i słup.
 36. Pochylając się i wstając z ruku unosić ręce do uszu.
 37. Kończyć kiraat (recytację) podczas pokłonu do ruku.
 38. W czasie sedżdy i ruku pochylić i unieść głowę przed imamem.
 39. Wykonywać salat w miejscach, które mogą być przypuszczalnie nieczyste (nedżs).
 40. Wykonywać salat na przeciwko grobu.
 41. Siedzieć sprzecznie z sunną w teszehhud.
 42. Recytować w drugim rekacie o 3 ajety dłużej niż w pierwszym.

Czynności, które są mekruh poza salatem

 1. Załatwiając potrzeby fizjologiczne i robiąc istindża (oczyszczając się) odwrócić się w toalecie, jak i w każdym innym miejscu przodem lub tyłem w stronę kyble.
 2. Załatwiać potrzeby fizjologiczne będąc zwróconym w stronę słońca i księżyca.
 3. Dorosła osoba popełnia mekruh trzymając i pomagając małym dzieciom załatwić się w kierunku kyble. Stąd też ten, kto nakłania dzieci do robienia tego, co jest zakazane dla dorosłych, to popełnia haram.
 4. Nie będąc do tego zmuszonym wyciągać jedną lub dwie nogi w stronę kyble.
 5. Wyciągać nogi w kierunku mushafu Świętego Koranu i książek religijnych. Nie będzie to mekruh, jeśli będą one położone wysoko.