Untitled Document

IBADET - Mekruh, mufsid

MEKRUH: Czyny nie podobające się Allahowi i Prorokowi Muhammedowi (alejhisselam) i zmniejszające nagrody za akty czci.

Mekruh dzieli się na dwa rodzaje:

  1. Tahrimen mekruh: nie wykonanie tego, co jest wadżib i te mekruhy, co są bliskie haram. Za czynienie ich zostanie się ukaranym. Np: wykonywanie salatu, kiedy słońce wschodzi, znajduje się w samo południe, lub zachodzi. Popełniający te czyny grzeszy i okazuje bunt. Zasługiwać będzie na męki w Piekle. Nie wykonanie w salacie czynności zaliczanych do wadżib jest tahrimen mekruh i do wadżib należy powtórzenie salatu przez tego, kto tak popełnił. Jeśli popełnił je przez pomyłkę, zapominając o nich, to powinien zrobić w salacie sedżdę sehw.
  2. Tenzihen mekruh: Czyny, które są bliskie mubah, tj. tego, co jest helal (dozwolone) i które lepiej jest nie czynić niż uczynić. Np: nie wykonywanie sunny ghajri al-muekked albo mustehab.

MUFSID: czyny, które w Islamie unieważniają dozwolony czyn lub rozpoczęty ibadet. Tak jak unieważnienie min.: iman i salat, nikah (małżeństwo), hadż (pielgrzymkę), zekat, kupno i sprzedaż. Śmianie się w czasie salatu unieważnia salat i ablucję, w czasie postu świadome jedzenie i picie unieważnia post.

Ten, kto wykonuje fard, wadżib i sunnę, unika haram i mekruh zyskuje zasługi. Grzechy zapisywane są temu, kto popełnia haram, mekruh i nie czyni fard i wadżib. Nagrody za unikanie haram są o wiele większe od tych, jakie zyskuje się za czynienie fard. Nagrody za czynienie fard są większe od tych, jakie zyskuje się za unikanie mekruh. Nagrody za unikanie mekruh są większe od tych, jakie zyskuje się za czynienie sunny. Wśród mubah te, które podobają się Allahowi (dżelle dżelaluh) nazywa się „Hajrat i Hasenat.” Ci, którzy je czynią, obdarzani są również nagrodami, jednak są one mniejsze od tych, które zyskuje się za wykonywanie sunny.