Untitled Document

IBADET - Menstruacja i krwawienie poporodowego u kobiet (nifâs)

Istnieje dwanaście rodzajów ghusl, spośród których pięć należy do fard. Wśród nich dwa dotyczą kobiet, u których skończyła się menstruacja i krwawienie poporodowe.

Wg jednomyślności uczonych od fikh każdy muzułmanin i każda muzułmanka ma za obowiązek ( fard) poznanie informacji religijnych. Każdej muzułmance obowiązkiem jest poznać informacje dotyczące menstruacji i krwawienia poporodowego. Każdy muzułmanin powinien również poznać je, gdy będzie się żenił. Gdy się ożeni, powinien przekazać tą wiedzę swojej żonie. [ Ibni Abidin, Menhel-ul-wâridîn ]

Menstruacją (hajz) nazywa się krwawienie z dróg rodnych zdrowej dziewczyny, która kończąc ósmy rok weszła w dziewiąty rok życia lub kobiety, której krwawienie trwa przynajmniej trzy dni i występuje piętnaście dni po ostatniej minucie okresu menstruacji. Krwią menstruacyjną są każde upławy, których kolor jest inny od białego i mętny. Rozpoczęcie miesiączkowania jest wejściem dziewczyny w okres dojrzewania. Uznawana jest za kobietę i staje się odpowiedzialna wobec nakazów i zakazów religijnych. Okresem menstruacji nazywa się liczbę dni rozpoczynających się od momentu zauważenia krwi aż do jej zakończenia. Okres ten trwa przynajmniej trzy i najwięcej dziesięć dni. Każda kobieta powinna znać liczbę dni i godzinę swojej menstruacji. Matce lub jeśli nie ma matki, babciom, siostrom, ciotkom do fard należy przekazanie informacji na temat menstruacji dziewczynie, która ukończyła ósmy rok życia.

Nifas oznacza krwawienie poporodowe. Nie da się ustalić najkrótszego czasu trwania tego krwawienia. Kiedy skończy się, to należy natychmiast wykonać ghusl. Krwawienie poporodowe trwa najdłużej czterdzieści dni. Jeśli minie czterdzieści dni, nawet jeśli nie przestanie, to kobieta powinna wykonać ghusl i rozpoczyna wykonywać salat. Krew, która pojawia się po czterdziestym dniu jest istihaza (tj. jest usprawiedliwiona).

Istihaza (tj. usprawiedliwione krwawienie) to krwawienie, które trwa mniej niż trzy dni, tj. mniej niż siedemdziesiąt dwie godziny, nawet jeśli do minięcia tego czasu pozostanie pięć minut, oraz krwawienie nowo miesiączkującej dziewczyny, które trwa dłużej niż dziesięć dni, oraz krwawienie od dłuższego czasu miesiączkujących kobiet trwające dłużej niż okres menstruacji, krwawienie, które trwa więcej niż dziesięć dni, krwawienie kobiet, które są w ciąży, które ukończyły pięćdziesiąty piąty rok życia i dziewczyn, które nie ukończyły dziewiątego roku. Krew ta jest oznaką choroby. Krwawienie, które trwa dłuższy czas jest niebezpieczne dla zdrowia, dlatego też należy udać się do lekarza, gdy wystąpi.

Sytuacja kobiety w okresie istihazy jest jak sytuacja kogoś, komu nos często krwawi. W tym okresie wolno kobiecie wykonywać salat i pościć.

Kobiecie w okresie menstruacji i krwawienia poporodowego nie wolno: wykonywać salatu i pościć, wykonywać sedżdy tilawet i sedżdy szukr, dotykać Świętego Koranu, wchodzić do meczetu i wykonywać tawafu wokół Kaaby, a także współżyć. Kobieta musi poinformować o rozpoczęciu menstruacji swego męża. Prorok (sallallahu alejhi we sellem) rzekł: „Kobieta, która ukrywa przed swym mężem rozpoczęcie i koniec okresu menstruacji będzie przeklęta.” Kiedy menstruacja i krwawienie poporodowe zakończy się, do fard należy natychmiast umyć się robiąc ghusl. Taki jest nakaz Allahu teala.