Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1401    Rumi: 11 Wrzesień 1438    Hyzyr: 142
28 SAFER 1444

24
WRZESIEŃ
2022
Sobota

267. dzień roku, Zostało dni : 98
9. miesiąc, 30 dni, 38. tydzień
-

hadisi šerif kaže, “Allah dželle-šanuhu će u Džennetu dati visoke stepene i vile onom ko je blag prema nekom ko je prema njemu grub, i ko oprašta onima koji ga tlače, i koji su darežljivi prema onima koji im ne daju, i koji posjećuje one koji njega ne posjećuju.”