Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1401    Rumi: 12 Wrzesień 1438    Hyzyr: 143
29 SAFER 1444

25
WRZESIEŃ
2022
Niedziela

268. dzień roku, Zostało dni : 97
9. miesiąc, 30 dni, 38. tydzień
-

Vi živite u tako vrijeme da ćete propasti ako obavite devet desetina Allahovih dželle-šanuhu naređenja i zabrana a ne obavite samo jednu. Bićete kažnjeni (u azabu)! Nakon vas će doći tako vrijeme, da će oni, koji obave jednu desetinu naređenja i zabrana biti spaseni