Untitled Document

ITIKAD - Małe oznaki

Małe oznaki wskazują na to, że dzień kyjamet się zbliżył. Wszystkie z nich już zaszły. Liczba ich jest wielka. Poniżej zamieszczamy niektóre z nich:

 • Ludzie przestaną zajmować się nauką, rozpowszechni się ciemnota. Niewykształceni ludzie będą stawali na czele ludziom, będą im rządzili, ich polecenia będą spełniane.
 • Wśród ludzi nie znajdzie się nikogo, komu można byłoby zaufać.
 • Wśród ludzi znajdujący się najniżej, prostacy będą wywyższani, będą przewodnikami. Wszędzie będzie liczono się z ich słowem.
 • Jak zmniejszy się liczba dokonujących ibadet, tak wśród nich większość nie będzie posiadała wiedzy religijnej. Dokonywać będą ibadet według zwyczajów.
 • Wśród ludzi nauki wzrośnie liczba uciskających, niesprawiedliwych, grzeszników. W celu uratowania się od szkód będzie się gościło złych ludzi.
 • Głowy rodziny (mężczyźni) ulegając swoim żonom buntować będą się swoim rodzicom. Kobiety przestaną być posłuszne swoim mężom, nie będą okazywały im szacunku i poważania.
 • Wśród kobiet i mężczyzn wzrośnie liczba pośredniczących pomiędzy nimi do grzechu. Cudzołóstwo, homoseksualizm i grzeszenie stanie się modą.
 • Chwaleni ludzie nie będą posiadali ani odrobiny wiary.
 • Rozpowszechni się wszędzie morderstwo, każdego rodzaju intrygi i rozruchy.
 • Wszędzie wzrośnie liczba tyranów i bandytów, będą na siłę ludziom odbierane ich majątki.
 • Ludzie nie będą darzyć się nawzajem miłością. Nie będzie się szanowało starszych, nad młodszymi nie będzie się litowało. Zniknie współczucie.
 • Prawidłowo mówiący będą wszędzie wyganiani, wyrzucani z pracy.
 • Czyny zgodne z Islamem będą uważane za wstyd i błąd. Przestanie się w ten sposób postępować.
 • Szaleństwa i nadmiary wzrosną. Nie pozostanie nikt, kto będzie podporządkowany nakazom i zakazom Islamu.
 • Z Islamu pozostanie tylko jego imię, zaś ze Świętego Koranu tylko obrazek. Wśród czytających Święty Koran i ludzi religii wzrośnie pragnienie zbierania majątku, bycia bogatym.

Święte Hadisy dotyczące małych oznak:

„Liczba mężczyzn zmaleje, kobiet wzrośnie.” (Buhari)

„Instrumenty muzyczne wszędzie się rozpowszechnią.” (Bejheki)

„Anarchia i śmierć się powiększy.” (Ibni Madże)

„Czyny będą dawane nieuprawnionym.” (Buhari)

„Uczeni wg życzeń będą dawali fetwy, to co jest zakazane powiedzą, że jest zezwolone.” (Dejlemi)

„Prostytucja się rozpowszechni.” (Hakim)

„Wzrosną trzęsienia ziemi, intrygi, morderstwa.” (Buhari)

„Źli zapanują nad światem.” (Tirmizi)

„Rodzeństwo będzie różnych religii.” (Dejlemi)

„Żydzi będą walczyć z muzułmanami.” (Muslim)

„Mężczyzna na skraju drogi będzie współżył z kobietą.” (Hakim)

„Ukażą się mówiące zwierzęta.” (Tirmizi)