Untitled Document

NASZA RELIGIA - O poligamii - 2

Teraz rozpatrzymy temat poligamii w innych państwach i religiach: w przyjętej przez chrześcijan i żydów Torze (Stary Testament) w Księdze Rodzaju (Genessis) 30 ; w Księdze Wyjścia (Exodus) 21 ; w Księdze Powtórzonego Prawa (Deuteronominum) 21 i w Samuela 1-2 zezwolona jest na poligamia. Prorok Dawud i Prorok Sulejman (alejhimusselam) mieli wiele żon i branek. Władcy Wschodniego Rzymu posiadali zawsze po kilka żon. Dawni Królowie Niemiec i tak, np. Fryderyk Barbarossa (1152-1190) miał jednocześnie trzy lub cztery żony. U Eskimosów mężczyzna pod warunkiem zgody pierwszej żony może wziąć drugą. W Ameryce w roku 1830 założona przez chrześcijan sekta Mormon zezwalała mężczyznom na małżeństwo z wieloma kobietami (dzisiejsze prawo amerykańskie zakazuje tego). W Japonii nawet dzisiaj mężczyzna może żenić się z kilkoma kobietami.

W takim razie jest wielką niesprawiedliwością zawstydzanie religii islamskiej, że „zezwala na poślubienie kilku kobiet,” ponieważ też w wielu innych krajach i religiach zezwolono na to. Znany pisarz John Milton (1608-1674) powiedział: „Dlaczego miałoby być to, co nie było zabronione w Starym Testamencie, powodem wstydu lub niezgodne z moralnością? Byli Prorocy (alejhimusselam) posiadali zawsze po kilka żon. W takim razie związek małżeński z kilkoma kobietami nie jest cudzołóstwem, jest zgodny z prawem i sumieniem wszystkich.”

Słynny pisarz Montesqieu (1659-1735) powiedział: „Biorąc pod uwagę to, że w ciepłych krajach kobiety szybko dojrzewają i starzeją się, jest całkiem normalne, że żyjący tam zawierają związek małżeński z kilkoma kobietami.” Obecnie ze względu na coraz to trudniejsze warunki życia poligamia jest rzadko spotykana w krajach muzułmańskich.