Untitled Document

NASZA RELIGIA - O poligamii - 1

Na zarzut: „Religia islamska zezwala mężczyźnie na poślubienie czterech kobiet. Nie jest to do pogodzenia w żadnym wypadku z naszym dzisiejszym pojęciem rodziny, więzów rodzinnych i socjalnego porządku.”

Odpowiedź: Religia islamska powstała przed czternastoma wiekami na ziemiach arabskich. W tamtych czasach kobiety nie posiadały żadnych praw. Mężczyźni żyli z dowolną liczbą kobiet i nie ponosili wobec nich żadnych obowiązków. O tym, że w tamtych czasach kobieta nie przedstawiała żadnej wartości, można wywnioskować też z tego, że wielu rodziców nowonarodzone dziewczynki żywcem zagrzebywało. W takich warunkach powstająca religia islamska ograniczyła liczbę kobiet, z którą może żyć mężczyzna, co na tamte czasy było liczbą bardzo małą. Oprócz tego obdarzyła kobietę prawami w przypadku rozwodu, by nie wpadły one w nędzę, określając jeszcze przed ślubem opłatę zwaną mehr, którą miał za obowiązek wypłacić mężczyzna w wypadku rozwodu. Wskazuje to, że w przeciwieństwie do uwag niektórych krytyków, „Islam kobietą nie pogardzał,” przeciwnie chronił jej prawa i jej położenie poprawił.

Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację powinno się zdawać sobie dobrze sprawę z tego, że religia islamska nie nakazuje koniecznie mężczyźnie poślubienie czterech kobiet, lecz tylko zezwala na to. Znaczy to, że zawarcie związku małżeńskiego z więcej niż jedną kobietą nie jest obowiązkiem, czy też dobrym uczynkiem tylko zezwoleniem. Mehmet Zihni Efendi (rahime-hullahu teala) w książce pt. „Nimet-i Islam” w rozdziale pt. „Munakehat” (o małżeństwie) wyjaśnia: „Rozwód i poślubienie czterech kobiet nie jest w Islamie nakazanym obowiązkiem, który powinno się koniecznie spełnić. Nie jest też polecany. Tylko w razie koniecznej potrzeby jest dozwolony. Tak jak mężczyznom nie zostało nakazane poślubienie więcej niż jednej kobiety, tak i kobiety nie są zmuszone do zaakceptowania tego stanu.” Jeśli rząd zakaże czynienia tego, to wtedy zezwolenie to traci na swojej rytualnej ważności, staje się zakazem. Muzułmanie nie występują przeciwko prawu, nie dokonują żadnego czynu, który jest przez nie zakazane. Muzułmanin to człowiek, który nie robi szkody sobie ani otoczeniu. Oprócz tego mężczyzna, który chce poślubić drugą kobietę, powinien spełnić ekonomiczne i socjalne warunki, które będą chronić prawa i wolność pierwszej żony. Później poślubiona druga żona posiada również swoje prawa. Islam zabrania poślubienia więcej niż jednej kobiety tym, którzy nie są w stanie spełnić tych warunków i przestrzegać praw żon. A także jest wielką zasługą, jeśli mężczyzna zrezygnuje z ponownego zawarcia związku małżeńskiego, żeby zadowolić swoją żonę. Muzułmaninowi zabronione jest skrzywdzenie pierwszej żony. W ciężkich warunkach życia dwudziestego wieku przez mało kogo mogą być spełnione te warunki. Dlatego też oczywiste jest to, że dzisiaj drugie małżeństwo nie będzie mile widziane i tolerowane. Religia islamska przyjmuje, że nakazy uzależnione od zwyczajów i tradycji mogą się z czasem zmienić i dzisiaj muzułmanie mają tylko po jednej żonie. Cdn.