Untitled Document

NASZA RELIGIA - Ludzie i religia

Wszystko to, co istnieje stworzył Wielki Allah. Gdy nic nie było, to był tylko Wielki Allah. On był zawsze. Nie powstał później. Gdyby nie było Go na początku, to musiałaby najpierw istnieć siła, z której On by powstał, ponieważ nigdy nie będzie istniało coś, co nie posiada stwórcy. Wiecznie nieskończony Wielki Allah stworzył najpierw proste materie, które są składnikami budowy, a także duchy i anioły. Proste materie nazywa się dzisiaj elementami. Wielki Allah nie poinformował nas, ile milionów lat wcześniej stworzył te elementy i kiedy zaczął stwarzać powstałą z nich ziemię, niebiosa i stworzenia. Wszystko to, co jest żywe i nieżywe istnieje przez pewien okres. Gdy przyjdzie czas zostaje stworzone, gdy skończy się jego życie, to nie ma go już więcej. Wielki Allah pierwszego człowieka stworzył z ziemi i z ducha. Przed nim nie było żadnego innego. Zwierzęta, rośliny, dżiny i anioły zaistniały przed stworzeniem tego pierwszego człowieka. Ten pierwszy człowiek nazywa się Adam - Adem ( niech pokój będzie z nim). Z niego stworzył pierwszą kobietę o imieniu Ewa - Havva (niech pokój będzie z nią). Wszyscy ludzie rozmnożyli się z ich dwojga. Z każdego zwierzęcia powstały jego rodzaje.

Wielki Allah chce, żeby ludzie na ziemi żyli wygodnie i spokojnie, a w życiu pozagrobowym zyskali nieskończone szczęście. Z tego względu nakazał to, co jest pożyteczne w zyskaniu wygody i spokoju. Tego, co jest powodem nieszczęścia zabronił. O tym wszystkim poinformował zsyłając religie poprzez proroków od pierwszego Proroka Adama (niech pokój będzie z nim) do ostatniego Proroka Muhammeda (niech pokój będzie z nim).

Jeśli ktokolwiek spośród wierzących lub niewierzących, świadomie lub nieświadomie będzie żył zgodnie z nakazami i zakazami istniejącymi w religiach Wielkiego Allaha, to na ziemi zyska wygodę i pokój. W jakiej mierze będzie się używało tego pożytecznego lekarstwa, w takiej mierze uratuje się od kłopotów i nieszczęść. W obecnych czasach wielu ludzi i różne narody pomimo, że nie wyznają żadnej religii, odnoszą sukcesy. Powodem tego jest to, że pracują oni zgodnie z zesłaną przez Wielkiego Allaha ostatnią religią Islamem. Chcąc zyskać wszelkiego rodzaju dobrodziejstwa w życiu pozagrobowym należy najpierw uwierzyć w Islam, powinno się zgodnie z nim żyć i być tego świadomym. Takie powinno być pragnienie i zamiar każdego prawdziwego muzułmanina.