Untitled Document

NASZA RELIGIA - List Omera (radijallahu anh)

Jest to tłumaczenie przyrzeczenia Omera (radijallahu anh) danego za czasów jego kalifatu. Niektórzy chrześcijanie uważają, że Omer (radijallahu anh) zburzył 4 000 kościołów. Jest to list gwarancji dany ludowi Ilja. Chrześcijanie Proroka Eliasza (alejhisselam) i miasto Jerozolimę nazywają Ilja. „Ten list jest listem gwarancji (eman) danym przez Kalifa Omera bin Hattab (radijallahu teala anh) ludowi Ilja, Napisany został ze względu na ich majątki, życie, kościoły, dzieci, chorych i zdrowych i dla wszystkich narodów. Głosi w ten sposób:

Muzułmanie nie będą na siłę wchodzić do ich kościołów, nie będą ich palić i burzyć, jakiegokolwiek miejsca w kościele niszczyć, nie będą brać nawet odrobiny z ich majątków, nie będą używać wobec nich żadnej przemocy, by zmienić ich religię i sposób ich modlenia się w obrządkach religijnych i nie będą zmuszać ich do przyjęcia Islamu. Nie zaznają oni od żadnego muzułmanina nawet najmniejszej szkody. Jeśli sami będą chcieli opuścić kraj muzułmański, to do miejsca ich celu (do którego wyjeżdżają) ich życie, majątki, szacunek są pod gwarancją. Jeśli zechcą tutaj pozostać, to będą znajdować się w całkowitym bezpieczeństwie. Podatek od dochodów będzie płacić tylko król Ilja. Jeśli ktokolwiek z ludu Ilja wraz z ludem bizantyjskim zechce przesiedlić się zabierając ze sobą rodziny i majątki i opuszczą kościoły i miejsca obrządków religijnych, to do dojścia ich na miejsce, ich kościoły, koszty podróży i majątki są pod gwarancją. Od tych, którzy nie są tubylcami bez względu na to, czy pozostają, czy też przesiedlają się, aż do czasów zbiorów plonów nie będzie pobierany żaden podatek.

Nakazy Allahu teala i błogosławionego Proroka i dane słowa wszystkich kalifów islamskich i wspólnoty muzułmańskiej są takie, jak napisane w tym liście.

Podpis: Omer-ul-Faruk

Świadkowie: Halid bin Welid, Amr Ibnil’as, Abdurrahman bin Awf, Muawije bin Ebi Sufjan.