Untitled Document

NASZA RELIGIA - Czy wszystko jest przypadkiem

Gdy wokoło dokładnie popatrzymy i przestudiujemy historię, to zobaczymy, że z biegiem czasu niektóre materie znikły i inne powstały. Nasi przodkowie, dawne narody, historyczne miasta i budowle nie istnieją już więcej. My przyszliśmy po nich i później po nas przyjdą też inni ludzie i cywilizacje.

Nauki ścisłe mówią o tym, że istnieją siły, które doprowadzają do tych ogromnych zmian. Niewierzący w Allaha mówią, że „robią to siły natury, wszystko zostało stworzone przez siłę przyrody.”

Im odpowiadamy w ten sposób: „Czy części samochodu zostały połączone ze sobą przy pomocy siły natury? Czy zostały skupione też tak, jak sterta śmieci płynąca wodą, uderzana falami z prawej i z lewej strony? Czy samochód też porusza się wskutek prądu wody lub siły wiatru?”

Materialiści śmiejąc się z nas odpowiedzą: „Czy coś takiego jest możliwe? Samochód jest przemyślanym i zaplanowanym dziełem sztuki, do którego powstania przyłożyło się skrupulatnie pracujących wielu ludzi. Jest prowadzony przez kierowcę, który korzysta ze swej wiedzy i uważa na przepisy drogowe.”

W przyrodzie każda egzystencja jest takim dziełem sztuki. Nawet mały listek jest ogromną fabryką. Każde ziarenko piasku, każda żywa komórka jest z osobna ekspozycją dzieł sztuki precyzyjnej, która jest tylko trochę przez nauki ścisłe zrozumiana. To, co my dzisiaj chwalimy jako „osiągnięcia” i „odkrycia” naukowe nie jest niczym innym jak obserwacją i naśladownictwem niektórych tych sztuk pięknych.

Czy możliwe jest by ten, kto nie zgadza się z tym, że samochód porusza się przy pomocy sił natury, które powstają przypadkowo, powiedział, że ten ogromny świat, który od początku do końca jest dziełem sztuki, stworzyła przyroda? Oczywiście, że tak nie powie. Czy nie uwierzy, że zrobił to wszystko wiedzący i nieskończenie silny Twórca? Czy nie jest ignorancją i głupotą mówienie, że to wszystko zostało stworzone przez naturę, że przypadkiem się stało?