Untitled Document

NASZA RELIGIA - Czy należy podporządkowywać się większości

Coś takiego jak dobro, piękno, prawidłowość nie zawsze występuje tam, gdzie przebywa większość. W Chinach i Japonii mieszka na przykład dużo ludzi. Religią ich jest buddyzm. Z tego względu, że większość ludzi wyznaje buddyzm, nie można powiedzieć, że buddyzm jest prawidłową religią. Liczba nie-muzułmanów jest większa od liczby muzułmanów. Z tego względu nie uzna się jednak Islamu za niewłaściwą religię. Allahu teala poinformował, że ci, którzy podążać będą za większością, zejdą z prawidłowej drogi. (Anam 116)

W Świętym Koranie poinformowane zostało wobec wielu spraw (poprzez zwroty: większość ludzi, ich większość), że większość znajduje się na błędnej drodze. Kilka przykładów:

 • Większość nie wie, że prawidłową religią jest Islam. (Rum 30, Jusuf 40)
 • Większość nie wie, że Allah potrafi stwarzać cuda. (Anam 37)
 • Większość nie wie, że Allah obdarza zaopatrzeniem. (Saba 36)
 • Większość ludzi to niewierzący. (Nahl 83)
 • Większość to grzesznicy. (Maida 49, 81, Hadid 16, 27)
 • Większość to bałwochwalcy. (Rum 42)
 • Większość nie wierzy. (Bakara 100, Hud 17, Rad 1)
 • Większość jest uparta. (Isra 89)
 • Większość jest nieświadoma. (Junus 92)
 • Większość niewierzących nie rozumie. (Maida 103)
 • Większość nie wie o tym, że Allah wskrzesi zmarłych. (Nahl 38)
 • Większość nie wierzy w nadejście Końca Świata. (Mumin 59)

Czy to, czego jest mało, jest cenne?

Zwykle cennych rzeczy jest mało. Pięknie jest dziękować za otrzymane dary, jednak liczba tych którzy dziękują jest mała. (Saba 13, Araf 10, Muminun 78, Sadżda 9, Mulk 23, Bakara 243, Junus 60 Jusuf 38, Mumin 61, Naml 73) Dziękować znaczy stosować się do Islamu. (Mektubat-ı Rabbani) Liczba tych, którzy uwierzyli Hz. Nuhowi i weszli na jego statek była bardzo mała. (Hud 40) Pobożni mało śpią w nocy. (Zarijat 17) Dobrze jest śmiać się mało. (Tawba 82) Poza tymi, którzy uwierzyli, czynią dobre dzieła, zachęcają się do prawdy i cierpliwości, wielu wyrządza sobie krzywdę. Takich ludzi jest natomiast mało. (Asr, Sad 24) Wiele jest dobra; mało jest tych, którzy je czynią. (Hatib) Milczenie jest mądrością; mało jest tych, którzy milczą. (Dejlemi) Mało jest bogatych, którzy wydają na to, co dobre i którzy się uratują. (Ibni Madże) Mądrych jest mniej niż kibrit-i ahmer. (Hakim)

(Kibrit-i ahmer jest podobnie jak złoto rzadko spotykane.)