Untitled Document

ITIKAD - Słowa doprowadzające do kufur (1)

Kufur: choć jeden nakaz lub zakaz Islamu lekko traktować, wyśmiewać się ze Świętego Koranu, aniołów, proroków. Dokonujący jeden z powodów kufur występuje z religii, staje się niewierzącym. Wpadający w kufur powinien od razu wyrazić skruchę, odnowić swoją wiarę.

Poniżej zamieszczamy niektóre ze stanów, które są powodem kufur:

 • Nie wierzyć w wiedzę religijną, poniżać wiedzę religijną, uczonych islamskich i książki religijne.
 • O wiedzy religijnej wyrażać się takimi słowami jak: Na co potrzebna ta wiedza? Komu, na co się przydała? Nam potrzebne są pieniądze.
 • Powiedzieć: Nie starczy na to siły Allahowi.
 • Mówiąc o kimś powiedzieć: Z nim sobie nie dał nawet rady Allah, jak ja sobie dam radę?
 • Powiedzieć: Allah o nas zapomniał.
 • Allahu teala nazwać: Ojciec Allah.
 • Nazwać helal haramem, a haram helalem, tj. to, co zakazane, że jest dozwolone, a to, co dozwolone, że zakazane.
 • Powiedzieć, że Allah się nad nami znęca.
 • Określić miejsce Allahu teala, powiedzieć: Allah jest na górze, w niebie.
 • Odnośnie czegokolwiek powiedzieć: Allah nie ma nic do roboty, że coś takiego stwarza.
 • Powiedzieć o kimś, że: Allah dał komuś takie bogactwo, a mnie mało. Czy to jest sprawiedliwe?
 • Widząc, że bogatym idą interesy powiedzieć: Allah jest też po stronie bogatych.
 • Powiedzieć do kogoś: Widząc ciebie czuję się, jakbym zobaczył tego, co odbiera życie.
 • Gdy zwróci się uwagę temu, kto popełnia mały i duży grzech, by dokonał skruchy i otrzyma odpowiedź: A co ja zrobiłem, by dokonać skruchy!
 • Gdy zobaczy się złych ludzi, powiedzieć: To są ludzie jak Zebani.
 • Powiedzieć: Gdyby ten ktoś był prorokiem, to ja nie uwierzyłbym.
 • Powiedzieć do kogoś: Jeśli Allah by mi dał Raj, to bez ciebie go nie zechcę.
 • Przeklinać na to, co jest w religii błogosławione: Religię, wiarę, księgi, proroków, mezhebę, Kaabe.
 • Nie wierzyć lub wątpić nawet w jeden werset ze Świętego Koranu. Cdn.