Untitled Document

ITIKAD - Rodzina Proroka alejhisellam (Ehl-i Bejt)

Ehl-i Bejt nazywa się błogosławione żony, dzieci Proroka Muhammeda (alejhisselam), jego córkę Fatimę i jej męża Ali i z ich małżeństwa pochodzących synów Hasana i Husejina, ich dzieci i do końca świata przychodzących na świat ich wszystkich wnuków. Ród Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) został poprowadzony przez błogosławioną Fatimę. Dzieci i wnuki szanownego Hasana nazywa się Szerif, zaś szanownego Husejina Sejjid. Każdy z nich jest przykładem pięknego charakteru.

Kochanie Ehl-i Bejt uczeni islamscy widzieli jako wielką pomoc, by umrzeć z wiarą w ostatnim oddechu. Należy to do obowiązków (fard) każdego muzułmanina. W nich znajdują się cząsteczki Proroka (sallallahu alejhi we sellem). Jest obowiązkiem każdego muzułmanina obdarowanie ich wartością, okazywanie szacunku.

Nasz Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) na temat Ehl-i Bejt raczył w ten sposób:

„Będę orędownikiem tym z mojej wspólnoty, którzy kochają mój Ehl-i Bejt.” (Hadisi szerif –Hatibi- Bagdadi)

„Mój Ehl-i Bejt jest jak arka Nuha (Noego). Kto wejdzie na nią uratuje się, kto nie wejdzie utonie.” (Hadis-i szerif-Dżami-us-Sagyr-Mustedrek)

„Do tych, którzy przejdą przez Most Syrat bez poślizgnięcia się nóg należą ci, którzy mój Ehl-i Bejt i mój Eshab bardzo kochają.” (Hadis-i szerif-Resail-i Ibni Abidin, Dejlemi)

„Kochający i nieobrażający moje żony, Ehl-i Bejt i mój Eshab będzie razem ze mną w Raju.” (Ramuz-ul ehadis)

ITIKAD - Rozrachunek i Waga (Mizan)

W Ahiret będzie się przepytywanym i rozliczanym z czynów na ziemi. Do każdego człowieka przyleci jego zeszyt czynów. Prawidłowym i dobrym muzułmanom przyjdzie on z prawej strony, zaś niewierzącym, złym ludziom z tyłu lub z lewej strony. W tym zeszycie będzie znajdowało się wszystko małe i duże to, co człowiek zrobił źle i dobrze, otwarcie lub po kryjomu. Anioły Kiramen Katibin wyjawią nieznane czyny poprzez wiedzę Allahu teala i poinformowanie przez organ, którym ten grzech został uczyniony. Ze wszystkiego będzie się przepytywanym i rozliczanym. Za wolą Allahu teala każda tajemnica zostanie ujawniona. Zadawane będą pytania: Aniołowie, co robiliście w niebie i na ziemi ? Prorocy, w jaki sposób poinformowaliście o prawach Allahu teala i o zasadach boskich religii ? Wszyscy ludzie, w jaki sposób podporządkowaliście się prorokom, jak postąpiliście z zesłaną wam religią ? W jaki sposób uważaliście na prawa istniejące pomiędzy wami ? W mahszer zostaną wynagrodzeni i obdarzeni darami posiadający wiarę, dobre uczynki i ładny charakter. Ludzie złego charakteru, złych czynów zostaną ciężko ukarani. Nasz błogosławiony Prorok głosił (wg Tirmizi), że „w Dniu Kyjamet wszystkim zadawane będą te cztery pytania: gdzie spędziło się życie, jak postępując spędziło się młodość, gdzie i jak zdobyło się majątek i jak się go używało, czy postępowało się zgodnie z poznaną nauką, czy też nie ?”

Poprzez sprawiedliwość Allahu teala za niektóre małe grzechy też zostanie się ukaranym. Allahu teala wybaczy poprzez Swoją łaskę i dobrodziejstwo temu muzułmaninowi, któremu zechce wszystkie małe i duże grzechy. Jeśli zechce to wszystkie grzechy poza bluźnierstwem, bałwochwalstwem wybaczy, jeśli zechce to nawet za mały grzech ukarze. Niewierzący posiadający św. księgi i ich nie posiadający tzn. ci, którzy nie uwierzyli, że Muhammed (alejhisselam) został zesłany wszystkim ludziom jako Prorok i ci, którym nie spodobał się, choć jeden z głoszonych przez Niego z nakazów i zakazów na pewno zostaną wtrąceni do Dżehennem i doznają tam nieskończonych męk.

W dzień kyjamet będzie znajdował się przez nas nieznany przyrząd pomiarowy, waga do obliczenia uczynków tzw. Mizan. Allahu teala w Świętym Koranie w Surze Enbija 47 głosi: „My w dniu kyjamet założymy specjalne mizany (wagi) sprawiedliwości. W końcu nikt nie dozna poprzez cokolwiek niesprawiedliwości. (Dokonany czyn) jeśli będzie nawet wielkości ziarenka gorczycy, to przyniesiemy go (położymy na mizan). My (wszystkim) wystarczymy jako rozliczający.” Basen Kewser

Na miejscu mahszer każdy z Proroków będzie miał basen (staw, sadzawkę). Przed wejściem do Dżennet będzie z tego basenu ze swoją wspólnotą pił wodę. Basen Kewser (Sura Kewser 1) będzie należał do naszego ukochanego Proroka Muhammeda (alejhisselam). Będzie wielkości jak miesięczna droga. Woda jego będzie bielsza od mleka i będzie przepięknie pachniała. Znajdujących się wokół niego kielichów będzie więcej niż gwiazd. Raz pijący z niego nigdy nie dozna pragnienia. Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) głosił: „Ja przed wami przyjdę najpierw do basenu. Przychodzący do basenu i pijący z niego wodę nigdy więcej nie będzie spragniony. Ten, kto nie będzie spragniony pójdzie do Dżennet.”