Untitled Document

ITIKAD - Raj (Dżennet) i Piekło (Dżehennem) już teraz istnieje

Raj (Dżennet) i Piekło (Dżehennem) już teraz istnieje.

Dżennet znajduje się siedem warstw ponad niebem. Dżehennem znajduje się pod wszystkim. Istnieje osiem Dżennet i siedem Dżehennem. Dżennet jest większy od kuli ziemskiej, słońca i nieb wziętych razem (wg Sury Imran 133). Dżehennem jest większe od słońca. W dniu kyjamet po rozliczeniu ludzie zostaną zesłani do Dżennet lub wrzuceni do Dżehennem. Dary i dobra w Dżennet i męki w Dżehennem są nieskończone. O tym jest jasno wyjaśnione w Świętym Koranie i w św. hadisach. Wierzący posiadający więcej grzechów niż dobrych uczynków wejdą do Dżehennem i po pewnym czasie, po odcierpieniu za grzechy pójdą do Dżennet. Posiadający w sercu, choć odrobinę iman (wiarę) zyska miłosierdzie Allahu teala i nie będzie wiecznie przebywał w Dżehennem, pójdzie do Dżennet.

Dżennet: Jest to miejsce, w którym zebrane są wszystkie piękna, które można sobie wyobrazić lub nie. Przyjemności i smaki świata są niczym w porównaniu z nim. Znajdującym się w Dżennet będzie podawane przed nimi każdego rodzaju jedzenie i napoje. Bez wysiłku takich czynów jak zrywanie, gotowanie, przygotowywanie itp. będzie się piło, jadło i korzystało z tego, co się zechce. Będzie się tam razem z rajskimi aniołami (huryski i gylman), w nieskończoność będzie się żyło w przyjemnościach. Część ludzi, którzy zasłużą na Dżennet będzie przebywała w willach i będą pokazywane im miejsca, które zechcą zobaczyć i będą zaprowadzani tam, gdzie zechcą. Ludzie bez względu na wiek w jakim umrą w Dżennet będą mieli po 33 lata. Małżonkowie będą razem, jeśli tego zechcą. Kochający zasłużonych w Islamie będzie też razem z nimi. Ostatni wierzący wchodzący do Dżennet zyska siedem razy więcej dóbr niż te, które znajdują się na całym świecie. Stopień i nagrody w Dżennet będą dawane wszystkim według ich nauki i ibadet. Będzie istniało osiem Dżennet. Dżennet-i Adn jest miejscem najwyższego stopnia i największych darów. Wejdą do niego Prorokowie, najlepsi spośród muzułmanów i męczennicy (szehit). Dżennet-i Firdews będzie przewyższał pozostałe, będzie w nim dużo ogrodów. Do następnych należy Dżennet-i Naim, Dżennet-i Huld, Dżennet-ul Me’wa, Darus-selam, Darul-Karar i Darul-Dżelal.

„Dla wierzącego świat jest jak areszt.” (Muslim)

„Świat w porównaniu z macicą matki jest jak Dżennet, zaś w porównaniu z Dżennetem jest jak śmietnik.” (M.Name)

„W Dżennet znajdują się dary, których nikt nie widział, o których nikt nie słyszał i nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić.” (Muslim)

„Pomiędzy darami w Dżennet i na ziemi istnieje tylko podobieństwo w nazwach.” (Bejheki)

„Wchodzący do Dżennet nie umrze, będzie żył wiecznie. Będzie zawsze szczęśliwy, nie będzie się martwił, nie wpadnie w beznadzieję, jego ubranie nie zestarzeje się i zawsze będzie młody.” (Ibni Ebiddunya)

„Ludzie w Dżennet nigdy nie zachorują i nie zestarzeją się, nigdy nie będą smutni, zawsze będą szczęśliwi.” (Muslim)

Na temat Dżennet istnieją wersety w Surach: Junus 26, Insan 20, Nahl 97, Sedżde 17.