Untitled Document

IBADET - Słowo, czyn, czy intencja

W naszej religii bierze się pod uwagę czasami słowo, czasami czyn, czasami intencję. Poniżej niektóre z sytuacji, kiedy intencja jest nieprawomocna, słowo jest ważne:

Ślub: jeśli ktoś przy dwóch świadkach dla żartu lub dla roli poślubi kogoś, to jest tak, jakby rzeczywiście poślubił. Intencja nie jest ważna.

Rozwód: jeśli ktoś dla żartu, drwiny lub, żeby postraszyć żonę, powie: „rozwiodłem się z tobą,” to staje się rozwiedzionym.

Zrezygnowanie z rozwodu: jeśli ktoś powie swojej żonie, że się z nią rozwiódł, później dla żartu poinformuje, że zrezygnował z rozwodu, to zrezygnował z rozwodu.

Uwolnienie niewolnika: jeśli dla żartu powie się niewolnikowi, że się go uwolniło, to niewolnik staje się wolnym. Słowo jest ważne, intencja nieważna.

Przyrzeczenie (adak): jeśli składając przyrzeczenie nie zrobi się w ogóle intencji, wypowie się pomiędzy słowami, to spełnienie przyrzeczenia należy do wadżib (powinno się zrobić). Brak intencji w przyrzeczeniu, bezmyślne wypowiedzenie jest jak powiedzenie na poważnie, świadomie, chętnie. Słowo jest ważne, intencjanieważna.

Handel: po dokonaniu sprzedaży, jeśli kupiec lub sprzedawca powie, że zażartował sobie, zrezygnował z tego zakupu lub sprzedaży, to te słowa są nieprawomocne. W handlu patrzy się na słowa, a nie na intencję.

Prezenty: jeśli powie się, że sprezentowało się komuś dług lub dało komuś prezent i powie się, że to był żart, to nie oddaje się prezentu. Intencja jest nieważna, ważne są słowa.

Przysięga: zachodząca przysięga w sercu nie jest ważna, ważna jest wypowiedziana.

Kufur: jeśli ktoś dla żartów powie, że jest chrześcijaninem lub pochwali tego, kto popełnił grzech, to stanie się niewierzącym.

Intencja ważna, słowo nieważne: jeśli ktoś robiąc salat południowy powie, że robi salat południowy, ale sercem wie, że jest to salat południowy i zrobi taką intencję, to jest zaliczone, że zrobił intencję do salatu południowego. Nie bierze się pod uwagę tego, co powiedział. I przeciwnie, jeśli robiąc salat południowy, będzie myślał, że robi salat popołudniowy, zrobi intencję do salatu popołudniowego, jednak przez pomyłką zrobi intencję salatu południowego, to jego salat nie będzie ważny.

Przejęzyczenie się: jeśli modląc się przez pomyłkę zamiast: „Ty jesteś moim Panem” powie: „Ty jesteś moim sługą,” to nie popełni grzechu.

Słowo nieważne, czyn ważny: jeśli ktoś kogoś innego weźmie rzecz w intencji żartu, bez jego zgody, to doprowadzi do kradzieży. Powinno się oddać. Zabranie portfela pijakowi śpiącemu na ulicy, żeby inni nie ukradli, jest kradzieżą. Nie patrzy się na to, że było to zrobione w dobrej intencji. Słuchanie muzyki w intencji odpoczynku jest też grzechem. Grzechy popełnione w dobrej intencji nie przestają być grzechami.

Czyn nieważny, intencja ważna: nawet picie wody jakby piło się alkohol, stukanie szklankami, jest grzechem, ponieważ upodabnia się wtedy do niewierzących.

Jeśli ktoś zostawi swojemu sąsiadowi coś pod opiekę i później ta rzecz zostanie ukradziona, to pomimo, że ukradziona rzecz należała do niego, popełnia grzech, ponieważ została ukradziona jako rzecz jego sąsiada.

Intencja ważna, czyn też ważny: czytający Święty Koran zyskuje nagrody. Jeśli zrobi intencję zyskania nagrody, to zyska jeszcze więcej nagród.