Untitled Document

Pierwsze tłumaczenia

W Europie po raz pierwszy dokonano tłumaczenia Świętego Koranu w roku 1141 na j. łaciński, w 1513 na j. włoski, w 1616 na j. niemiecki, w 1647 na j. francuski i w 1678 na j. angielski. Przez tysiąc lat na ziemiach osmańskich nie zaznano potrzeby tłumaczenia Świętego Koranu. Jako pierwszy rozpoczął tłumaczenie na j. turecki chrześcijanin pochodzenia arabskiego Zeki Megamiz.

W gazecie pt. „Sebilurreszad Medżmuasy” nr 618 z 18 dnia miesiąca Safer w roku 1924 napisane jest na temat tych pierwszych tłumaczeń na j. turecki w ten sposób:

„W ostatnich czasach stało się modą wydawanie tłumaczeń Świętego Koranu. Zaskakujący jest też fakt, że po raz pierwszy podjął się tego chrześcijanin pochodzenia arabskiego Zeki Megamiz. Ze względu jednak na to, że jego imię zaczęło wywoływać wielki rozgłos, zrezygnował on po pewnym czasie z tego działania.

Później właściciel wydawnictwa „Dżihan Kutuphanesi” ormianin Mihran Efendi pośpiesznie rozpoczął przygotowywanie wydawania innego tłumaczenia. W krótkim czasie doprowadził do powstania tłumaczenia pt. „Koran po turecku.”

Doprowadza do zastanowienia to, że od wieków uczeni islamscy poświęcający całe swoje życie na głoszeniu religii nie dokonali tłumaczenia Świętego Koranu, lecz wyznawcy innych religii podjęli się takiej pracy. Gdyby rzeczywiście tłumaczenie i wyjaśnianie byłoby pożyteczne religii, to czy uczeni islamscy zostawiliby tą pracę wyznawcom innych religii?”

Na początku tego okresu dokonywano tych tłumaczeń nie ze względu na religię. Tłumaczący nie byli prawidłowymi muzułmanami, niektórzy z nich nawet zaprzeczali Islamowi. I tak Omer Ryza Dogrul za zyskane pieniądze z tych tłumaczeń gościł każdego wieczora w knajpie swoich kolegów... Nie znający j. arabskiego Ismail

Hakky Baltadżyoglu... Abdulbaki Golpynarly, który po latach sam ogłosił, jakie posiada wierzenie... I jeszcze wielu innych...

Wielki uczony islamski Imam Birgiwi głosił na ten temat te oto św. hadisy: „Ktokolwiek księgę Allaha skomentuje według swojego myślenia, jeśli nawet te komentarze będą trafne, dokona prawidłowych wyjaśnień, to popełni błąd. Kto nie posiadając wiedzy, według swojego zrozumienia dokona wyjaśnień na temat Świętego Koranu, ten niech przygotuje się na miejsce w Piekle.” (Hadis-i szerif-Berika)

Jeden z największych uczonych islamskich ostatnich czasów Szejhuislam Mustafa Sabri Efendi w dziele pt. „Meseletu Terdżumeti Kuran” wyjaśnił, że za modą tłumaczenia Świętego Koranu istnieją tajne i szkodliwe działania, plany zniszczenia naszej religii od wewnątrz.

Na zakończenie chcemy jeszcze raz powtórzyć: Od wieków religię poznawano nie z wyjaśnień, tłumaczeń Świętego Koranu, lecz z książek fykyh, ilmihal. W celu prawidłowego poznania naszej religii powinno się dalej postępować w ten właściwy sposób.