Untitled Document

RODZINA - Jak należy postępować, aby żyć dobrze ze swoją żoną

Kto chce, aby jego żona posiadała piękny charakter, najpierw sam musi go posiąść! W Świętym Koranie poinformowane zostało, że nieszczęścia przydarzające się ludziom spowodowane są przez ich grzechy. Wobec tego ten, kto przestrzega nakazów i zakazów naszej religii dobrze żyje ze swoją żoną.

Hazret Fudajl bin Ijad (rahmetullahi alejh) powiedział: „Kiedy moja żona zaczynała być kłótliwa, to rozumiałem, że uczyniłem coś sprzecznego z religią. Kiedy tylko wyraziłem skruchę za tą czynność, to żona przestawała się kłócić. Stąd potrafiłem też zrozumieć, że moja skrucha została przyjęta.”

Na Alijj-ul Hawasa (rahmetullahi alejh) pogniewała się jego żona. By okazać mu przekór używała osobnego dzbana i osobnego kubka. Pewnego dnia Alijj-ul Hawas (rahmetullahi alejh) przez pomyłkę napił się z dzbana swojej żony, jego żona natychmiast go rozbiła. Nie zapytał on nawet jej dlaczego tak postąpiła, zachował się tak, jakby nic się nie stało.

Nureddin Szuni, sąsiad Osmana el-Hattaba (radyjallahu anh), opowiedział: Pewnej nocy wyszedłem z domu i zobaczyłem, że ktoś śpi owinięty w starą matę.

Zapytałem: „Kim jesteś? Dlaczego tutaj śpisz?” Odpowiedział: „Sąsiedzie, to ja Osman el-Hattab. Wyszedłem na ulice, ponieważ matka mojego syna wygoniła mnie z domu. Postanowiłem spać tutaj, aż minie jej złość.”

RODZINA - Jakie miejsce w naszej religii mają córki

Wielkim błędem jest smucić się na narodziny swojej córki, a tym bardziej winić za to matkę.

„Allah daje córki, komu chce i On daje synów, komu chce. Niektórym daje synów i córki, a tego, kogo zechce czyni też bezpłodnym. Zaprawdę, On jest wszechwiedzący, wszechwładny!” (Szura 49,50)

Nasz Prorok powiedział: „Nie pogardzajcie swoimi córkami.” Pogarda pochodzi z braku wiedzy religijnej. Należy chcieć dobre dziecko. Jeśli nie będzie dobre, to nie ma to znaczenia, czy będzie ono chłopcem, czy dziewczynką.

Kobiety i córki posiadają wielką wartość w naszej religii.

„Zdóbcie swe córki złotem i srebrem! Niech ich ubrania będą ładne! Bądźcie szczodrzy dla nich obdarzając je najlepszymi prezentami, tak aby zyskały poważanie!” (Hakim)

„Kto dobrze wychowa swoją córkę, będzie ją hojnie karmił i ubierał darami, jakimi obdarzył go Allahu teala, to córka ta będzie dla niego błogosławieństwem, uratuje go od Piekła i przyczyni się do łatwego wejścia do Raju.” (Taberani)

„Ten, kto dobrze zachowuje się wobec swoich dwóch córek z pewnością wejdzie do Raju.” (Ibni Madże)

„Będę razem w Raju z tym, kto posiada dwie córki lub dwie siostry i właściwie zapewnia im zaopatrzenie.” (Tirmizi)

„Allah patrzy z miłosierdziem na tego, kto rzeczy nabyte na bazarze wręcza przed synami najpierw swoim córkom. Allah nie ukarze też tego, na którego patrzy z miłosierdziem.” (Haraiti)

„Owoce, które przyniesiecie z bazaru dajcie najpierw swoim córkom. Ten, kto sprawia radość kobietom i dziewczynkom zyska dobre uczynki jak za płacz z lęku przed Allahem. Temu, kto płacze z lęku przed Allahem zakazane jest iść do Piekła.” (Ibni Adij)

„Ten, kto dba o trzy córki, tak aby zapewnić im potrzeby, karmi je i ubiera, z pewnością uzyska Raj. ” (Ebu Dawud)

„Allahu teala umieści w Raju tego, kto ma swój udział w utrzymaniu lub wybawieniu z innych problemów trzech córek lub sióstr.” Spośród Towarzyszy Proroka (radyjallahu teala anhum) jeden zapytał: „Jeśli będą dwie, to czy czekać będzie go to samo?” Nasz Prorok (alejhisselam) powiedział: „Tak, jeśli będą dwie, to czekać będzie go to samo.” Inny zapytał: „A jak będzie jedna?” Odpowiedział: „Nawet jak będzie jedna, to będzie czekać go to samo.” (Hakim, Haraiti)

Ci, którzy nie przywiązują wartości do córek i kobiet, to ludzie, którzy nie znają Islamu. Muzułmanin powinien dobrze poznać swoją religię i darzyć właściwą wartością kobiety!