Untitled Document

ITIKAD - Wierzyć w dzień życia pozagrobowego

Życie wszystkich żywych stworzeń jest ograniczone pewnym okresem. Na pewno przyjdzie ich koniec. Nasz Wielki Stworzyciel twórca i właściciel wszystkiego poinformował o tym, że wszystko jest przejściowe i wszystko dozna śmierci. Dla wszystkich życie na ziemi skończy się, po nim rozpocznie się nieskończone inne życie.

Ziemia jest miejscem egzaminu i polem uprawnym życia pozagrobowego. Po śmierci ludzie doznają najpierw życia grobowego, a potem życia, które nigdy się nie skończy. Ahiret jest nieskończenie trwającym życiem rozpoczynającym się śmiercią człowieka, po końcu świata, powstaniu z grobów umarłych, rozliczeniu się na

Sądzie Ostatecznym, według czynów i ibadet wysłaniu do Raju (Dżennet) lub Piekła (Dżehennem).

W jednym ze św. Hadisów głoszone jest: "Dla życia na ziemi pracuj tyle ile na niej będziesz przebywał. Dla Ahiret biorąc pod uwagę to, że będziesz tam w nieskończoność. Bądź posłuszny Allahu teala tak, jak Go potrzebujesz. Jak będziesz potrafił wytrzymać Dżehennem, tyle grzesz." (Hadis-i szerif-Ejjuhel Weled)

Co to jest dzień życia pozagrobowego (Dzień Ahiret)?

Jest to dzień, w którym zakończy się życie na ziemi. Początkiem tego okresu jest dzień śmierci człowieka. Trwa do końca świata. Koniec świata jest ponownym odżyciem po śmierci wszystkich ludzi i stworzeń. Powinno się wierzyć we wskrzeszenie ludzi po śmierci. Po rozłożeniu się kości i ciała w ziemię i w gaz wszystko ponownie razem się złoży, duchy wejdą do ciał, wszyscy powstaną z grobów. Z tego względu ten czas nazywa się Dniem Końca Świata (Dniem Kyjamet).

Allahu teala poinformował w Surze Hadż, że jeden dzień ahiret jest jak tysiąc lat na ziemi. Dlaczego będzie tyle trwać, wie tylko Allahu teala. W Ahiret nie ma istniejącego na ziemi dnia, nocy, miesiąca i roku.

ITIKAD - Wierzyć w Księgi

Trzecim podstawowym obowiązkiem naszej religii jest wierzenie w boskie księgi zawierające w sobie zasady wiary, nakazy i zakazy Allahu teala, opisujące piękny charakter. Wszechmocny Allah poinformował o tym wszystkim w księgach za pośrednictwem proroków. Allahu teala zesłał je niektórym prorokom poprzez czytanie anioła lub w formie zapisu, jeszcze innym bez anioła pozwalając im usłyszeć. Te wszystkie księgi są słowem Allahu teala.

Święty Koran jest słowem Allahu teala. Allahu teala zesłał go w postaci liter i słów. Te słowa zostały stworzone. Słowa boskie (kelam-y ilahi) ukazujące znaczenia tych liter i slów są też Świętym Koranem. Są tak jak inne atrybuty Allahu teala: przedwieczne, nie zostały stworzone później, nie posiadają początku i są nieskończone tj. nie mają końca. Nie są odkryciem aniołów lub słowami należącymi do proroków.

Słowo (Kelam) Allahu teala nie jest jak słowo pisane, pamiętane i wypowiadane przez człowieka. Nie zapisze się, nie wypowie i nie uzmysłowi się je. Nie jest literą i głosem. Człowiek nie jest w stanie pojąć rozumem Allahu teala i Jego atrybutów. Jednak Jego słowa ludzie mogą czytać, zapamiętać i zapisać. Zesłane przez Allahu teala ludziom święte księgi to: Tora (Tewrat) i Zebur (Psalmy) w j. hebrajskim, Ewangelia (Indżil) w j. aramejskim i Święty Koran w j. arabskim. Wszystkie księgi zesłane przez Allahu teala są prawdą. Nie ma w nich kłamstwa, błędów i braków. Poza Świętym Koranem wszystkie inne święte księgi zostały zmienione i obecne nie są ich oryginałami.

(Na temat innych ksiąg, które są słowem Allaha jest w Surach: Imran 64, Araf 145, Nisa 163, Enbija 105)