Untitled Document

ITIKAD - Duże oznaki

Po ukazaniu się wszystkich znaków informujących o zbliżeniu się końca świata (kyjamet) wystąpi dziesięć wielkich oznak. Przed ukazaniem się ich kyjamet nie wybuchnie. Nasz ukochany Prorok głosił: „Nim nie dojdzie do wystąpienia dziesięciu wielkich znaków, kyjamet nie wybuchnie.” O tych oznakach powiedziano w św. hadisach:

„Duhan-dym (Sura Duhan 10), Dedżdżal, Dabbetul-erd (Sura Neml 82), słońce zacznie wschodzić na zachodzie, z nieba zejdzie Isa alejhisselam (Sura Zuhruf 61), ukaże się Jedżudż i Medżudż (Sura Enbija 96), dojdzie do zapadnięcia się ziemi na wschodzie, zachodzie i w Arabii, po nich wystąpi w Jemenie ogień, który skupi ludzi w jednym miejscu.” (Muslim)

„Dym będzie dla wierzących jak katar, dla niewierzących bardzo straszny.” (Ebu Dawud)

„Dedżdżal wystąpi ze stron wschodnich.” (Muslim, Ebu Dawud, Tirmizi, I.Madże, I.Ahmed, I.Ebi Szejbe, Hakim)

„Dedżdżal nie wejdzie do Mekki i Medyny.” (Buhari, Muslim, Tirmizi, I.Ahmed)

„Dedżdżal powie, że jest bogiem.” (I.Ebi Szejbe)

„Od Adama do Kyjamet nie ma większej intrygi niż Dedżdżal.” (Muslim)

„Nim nie wzejdzie słońce na zachodzie nie dojdzie do Kyjamet. Wtedy to też, jeśli nawet wszyscy uwierzą, to nie przyniesie im to korzyści.” (Buhari, Muslim)

„Jedżudż i Medżudż należą do pierwszych znaków Kyjamet. Będą starali się zburzyć świat. Będą pili z rzeki Eufrat i Didżle, jezioro Taberije wysuszą. Gdy dojdą do Bejti Makdise, to powiedzą –Zabiliśmy tych na ziemi, teraz tych w niebie zabijemy- i będą rzucali strzały w stronę nieba i gdy strzały zabrudzone krwią wrócą, to powiedzą –Tych w niebie też zabiliśmy.” (I.Dżerir)

„Na wschodzie, na zachodzie i w Arabistanie dojdzie do zaćmienia księżyca i zapadnięcia się ziemi.” (B.Arifin)

„Ogień wybuchający w Hidżaz oświetli szyje wielbłądom znajdującym się w Basra.” (Muslim)

„Gdy przyjdzie Isa, to zabije Dedżdżala.” (Muslim, I.Ahmed, Taberani Rujani, Zija el Makdisi)

„Szczęśliwi są ci, którzy będą żyli, gdy zejdzie Isa...” (E.Nuajm)

„Isa zejdzie, będzie walczył na drodze Islamu. Na ziemi zapanuje pokój. Będzie tak, że lew z wielbłądem, tygrys z krową i wilk z owcą będą swobodnie chodzili, a dzieci bawiły się z wężami. Isa po czterdziestoletnim życiu umrze.” (Ebu Dawud)

„Isa zostanie obok mnie pochowany.” (Tirmizi)

„Nim nie dojdzie do zajścia dziesięciu znaków, to kyjamet nie dojdzie do skutku. Jednym z nich jest zejście Isa.” (Muslim, E.Dawud, Tirmizi, I.Madże, Nesai, I.Ahmed, Taberani, I.Hibban, I.Dżerir)

Dojdzie też do zburzenia Kaabe. „Ktoś z Etiopii zburzy Kaabe.” (Buhari, Muslim)

Jednym z wielkich oznak kyjamet jest przyjście szanownego Mehdi. Po wystąpieniu jednej z wielkich oznak pozostałe ukażą się w krótkim czasie jedna po drugiej.

ITIKAD - Ehl-i sünnet wel dżemaat

Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) obdarzył radosną nowiną wspólnotę sunna Ehl-i sünnet wel dżemaat, że pójdzie ona do Raju. Oni przyjęli to, co usłyszeli od Towarzyszy błogosławionego Proroka tj. Sahabi (radijallahu teala anhum edżmain), nie wprowadzili w ogóle do tej wiedzy greckiej filozofii i swoich poglądów. Tą wiedzę wywyższyli ponad wiedzę innych religii, innych filozofii i swój rozum, ponieważ Islam jest religią zgodną ze zdrowym ludzkim rozumem. Jeśli rozum wątpi w prawidłowość choć jednej z doktryn Islamu, to można zrozumieć, że jest on niezdrowy, zepsuty, uszkodzony. Ten, kto uważa, że w religii islamskiej są braki i stara się je uzupełnić filozofią, jest głupcem. W komentarzu pt. „Ruh-ul-bejan” Ismail Hakki Bursewi na końcu szóstego rozdziału napisane jest, że jeśli niewierzący będzie postępował zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, to jego moralność i czyny będą zgodne z nakazami Allahu teala i Allahu teala obdarzy go wiarą. Uczeni islamscy sunna (rahime humullahu teala) pisali w swoich książkach o greckiej filozofii tylko po to, by jej zaprzeczyć. Heretyckie sekty starały się o to, by wprowadzić do wiedzy religijnej filozofię grecką, zaś wyznawcy sunna o to, by odłączyć i odsunąć ją od wiedzy religijnej. W takim razie ten, kto chce prawidłowo poznać religię islamską i zrozumieć to, co Allahu teala chce swoimi słowami przekazać ludziom, powinien czytać odpowiednie książki, których autorami są islamscy uczeni sunna.

Oto zasady religii islamskiej, która koi serca ludzi, oczyszcza ducha i nakazuje w łatwo zrozumiały dla wszystkich sposób spełnienie tych wysokich nakazów Allahu teala. Zasady filozofii zaś składają się tylko z ludzkich myśli. Powinno się je czytać tylko po to, by im zaprzeczyć. Naszym obowiązkiem jest przyjęcie i spełnianie nakazów Allahu teala, które są wymienione w Świętym Koranie, w św. hadisach i w książkach uczonych islamskich. Taki jest prawdziwy Islam. Allahu teala zakazał muzułmanom posiadania różniących się wierzeń, zakładania sekt, wśród nich istnienia różnic w wierze, a tym bardziej też organizowania spotkań po kryjomu, organizowania potajemnych zgromadzeń, zajmowania się tym, co jest zakazane jak: oczernianie i obgadywanie.

„Wiedzcie o tym, że życie na ziemi składa się z zabawy, zajmowania się czymkolwiek, zdobienia się, wśród was wychwalania się nawzajem, starania się o posiadanie jeszcze więcej majątku i dzieci. To zaś podobne jest do deszczu, który sprawia radość siewcom, gdy z czarnej ziemi wydobywa się zieleń. Te rośliny potem usychają. Stają się żółte, później śmieciem. W życiu pozagrobowym zaś (dla tych, co pasjonują się światem) są ciężkie i nieskończone męki. (Dla tych, co środki do życia zdobywają zgodnie z nakazami Allaha) tam jest aprobata Allaha i wybaczenie. Życie na ziemi jest tylko okresem zwodnym, przejściowym.” (Hadid 20)