Untitled Document

ITIKAD - Dlaczego Prorokowie zostali zesłani

Allahu teala litując się nad ludźmi zesłał im Proroków (alejhimussalewatu wetteslimat). Poprzez nich wskazał ludziom prawidłową drogę, nawołuje ich do siebie. Zaprasza do Raju (Dżennet), które jest miejscem okazania Jego aprobaty i miłości. Rozum będąc środkiem znalezienia tego, co jest dobre i prawidłowe nie jest samodzielnie wystarczający w poszukiwaniu. Został uzupełniony przyjściem Proroków (alejhimussalewatu wetteslimat). W ten sposób też ludzie zostali pozbawieni pretekstów i usprawiedliwień.

W religii islamskiej istnieje wiele spraw, których nie jest się w stanie pojąć rozumem. Nie istnieje w niej jednak nic, co nie byłoby niezgodne z rozumem. Gdyby było możliwe poznanie i prawidłowe znalezienie poprzez rozum wiedzy o życiu pozagrobowym, z czego Allahu teala jest zadowolony i niezadowolony, sposoby Jego czczenia, to nie zaistniałaby wtedy potrzeba zesłania tak wielu Proroków. Ludzie wtedy potrafiliby zobaczyć i znaleźć wszystko to, co jest im potrzebne w zyskaniu szczęścia na ziemi i po śmierci. Z tego powodu, że żaden rozum nie jest w stanie tej wiedzy znaleźć i rozstrzygnąć, Allahu teala w każdym wieku i wszędzie na świecie zesłał Proroka. Całemu światu jako ostatniego z nich i nie zmieniając tego stanu do końca istnienia świata zesłał jako Proroka Muhammeda (alejhisselam). W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak uwierzenie bez rozpatrywania rozumem w to, o czym głosili ci Prorocy. Bycie posłusznym Prorokom (alejhimussalatu wesselam) jest potrzebą okazaną przez rozum, chcianą i upodobaną przez Allahu teala drogą.

My z tego względu, że jesteśmy wspólnotą (ummeti) Muhammeda (alejhisselam), powinniśmy być jemu podporządkowani. W tym celu powinniśmy doprowadzić nasze wierzenie (itikad) do formy zgodnej z głoszoną przez uczonych sunna. Zyska się to poprzez czytanie napisanych przez nich książek fykyh, które uczą sposobu spełniania naszego ibadet (dokonywanie modlitw, obowiązków, dobrych uczynków w religii islamskiej, poprzez które czci się, służy się Allahu teala) i książek o etyce, które ukazują, jaki powinniśmy posiadać charakter.