Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1401    Rumi: 20 Teszrin-i Sani 1438    Listopad: 26
9 DŻEMAZIL-EWWEL 1444

3
GRUDZIEŃ
2022
Sobota

337. dzień roku, Zostało dni : 28
12. miesiąc, 31 dni, 48. tydzień
-

W domu bez dzieci nie ma obfitości.