Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1401    Rumi: 19 Teszrin-i Sani 1438    Listopad: 25
8 DŻEMAZIL-EWWEL 1444

2
GRUDZIEŃ
2022
Piątek

336. dzień roku, Zostało dni : 29
12. miesiąc, 31 dni, 48. tydzień
-

Kiedy człowiek popełnia grzech, to w jego sercu powstaje czarna kropka. Jeśli stale będzie dopuszczać się grzechu, to plama ta powiększy się i pokryje jego serce całkowicie.