Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1401    Rumi: 21 Teszrin-i Sani 1438    Listopad: 27
10 DŻEMAZIL-EWWEL 1444

4
GRUDZIEŃ
2022
Niedziela

338. dzień roku, Zostało dni : 27
12. miesiąc, 31 dni, 48. tydzień
-

W Piekle najbardziej śmierdzące jest miejsce, gdzie znajdują się ci, którzy cudzołożyli.