Untitled Document

ZASADY ZACHOWANİA - Cierpliwość jest skarbem

Być cierpliwym to piękna cecha charakteru, która prowadzi do zyskania pomyślności i ocalenia. Cierpliwość jest cechą dobrego charakteru, którą posiadają Prorokowie.

Bez cierpliwości nie zrobi się jednego obowiązku lub uniknie grzechu. Gdy szanownego Proroka spytano się, co to jest wiara, to odpowiedział: „Cierpliwość.” (Dejlemi)

W Świętym Koranie poinformowane jest w ponad siedemdziesięciu miejscach o wyższości, zaletach cierpliwości i nagrodach, jakimi zostaną obdarzeni cierpliwi.

„Allah kocha cierpliwych.” (Al-i Imran 146)

„Cierpliwość i robienie salatu jest łatwe tylko wierzącym bojącym się Allaha.” (Bekara 45)

„Daj dobrą nowinę (o łaskach, darach) cierpliwym!” (Bekara 155)

„Ej wierzący, bądźcie cierpliwi, w cierpliwości nawzajem się prześcigajcie!” (A. Imran 200)

Zalety cierpliwości są tak wielkie, że Allahu teala uczynił ją zacną. Jednak nie wszyscy zyskają dar cierpliwości. Hadisy szerif głoszą:

„Gdyby cierpliwość była człowiekiem, to byłaby człowiekiem bardzo szlachetnym i hojnym.” (Taberani)

„Jest wielkie dobro w znoszeniu cierpliwie tego, co jest nie miłe.” (Tirmizi)

„Miejsce cierpliwości w wierze jest takie, jakie ma głowa w ciele.” (Dejlemi)

„Pomoc Allahu teala jest razem z cierpliwością sługi.” (Ebu Nuajm)

„Jeśli nie naprawisz zepsutego czynu, to bądź cierpliwy! Allahu teala go naprawi.” (Bejheki)

„Post jest cierpliwością, cierpliwość zaś połową wiary.” (Ebu Nuajm)

„Połową wiary jest cierpliwość, drugą połową zaś wdzięczność.” (Bejheki)

„Allahu teala pomoże temu, kto podczas nieszczęścia powie się 10 razy: Hasbijallahü la ilahe illahü, alejhi tewekkeltü we hüwe Rabbül-arszil-azim.” (Szira)