Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1401    Rumi: 14 Teszrin-i Sani 1438    Listopad: 20
3 DŻEMAZIL-EWWEL 1444

27
LISTOPAD
2022
Niedziela

331. dzień roku, Zostało dni : 34
11. miesiąc, 30 dni, 47. tydzień
-

W czasach bliskich końca świata później przychodzący będą oskarżać wcześniejszych uczonych ciemnotą.