Untitled Document

IBADET - Marnotrawstwo

Rozdawanie majątku, religii, humanitaryzmu w nieprawidłowych miejscach nazywa się marnotrawstwem. Humanitaryzm to pragnienie robienia dobra, bycia pożytecznym. Nie zgodne z religią marnotrawstwo jest haram, zaś niezgodne z humanitaryzmem tenzihen mekruh.

Marnotrawstwo to marnowanie majątku, doprowadzenie jego do stanu, że się do niczego nie nadaje, rozdawanie go w sposób, który nie przyniesie pożytku.

Gospodarność lub hojność jest pomiędzy marnotrawstwem a skąpstwem. Hadis szerif głoszą:

„Gospodarny nie zazna trudności.” (Bezzar)

„Ratunkiem jest jedno z czterech: uważać na gospodarność w dostatku, w braku, w bogactwie, w biedzie.” (Bejheki)

„Gospodarność jest połową źródła utrzymania.” (Hatib)

„Być przewidującym jest połową utrzymania.” (Dejlemi)

„Na Sądzie Ostatecznym wszyscy nie dając odpowiedzi na te cztery pytania nie uratują się z rozrachunku:

  1. Jak spędziło się życie?
  2. Ja postępowało się z wiedzą religijną w czynach?
  3. Gdzie i jak zdobyło się majątek i jak się go wydało?
  4. Gdzie trudziło się swoje ciało?” (Tirmizi)

W naszej religii robić niepotrzebne sprawy nie jest dozwolone. Marnotrawstwo bez względu na ilość jest wielką szkodą. Na jedną minutę dziesięć kropli wody z przeciekającego kranu wynosi 170 litrów wody w ciągu miesiąca.

Nie powinno się marnotrawić ani też ograniczać. Znalezienie tego środka jest najlepsze. A to nazywa się gospodarnością. Hojny powinien też używać swojego majątku gospodarnie. Allahu teala raczy:

„Nie bądź chytry, ani też marnotrawcą!” (Isra 29)

Sufjan Sewri (rahmetullahi alejhi) powiedział: „W dzisiejszych czasach majątek jest bronią człowieka. Człowiek chroni majątkiem swoje życie, religię, zdrowie i honor.”

Nie darzyć wartością, stracić wielki dar, jakim jest majątek, jest brakiem wdzięczności . A to jest winą, powodem zyskania kary przez tego, kto dał. Powinno się być wdzięcznym i przestrzegać praw, żeby pozostał i wzrastał.

„Jeśli będziecie wdzięczni, to powiększę wam dary, którymi was obdarzyłem.” (Ibrahim7)

IBADET - Korzyści postu

Allahu teala nie nakaże ludziom nic z tego, co jest dla nich niekorzystne. Specjaliści medycyny mówią:

U poszczącego hormony adrenaliny i kortyzonu mieszają się w krwi jeszcze łatwiej. Te hormony wpływają też na komórki rakowe. W ten sposób te hormony spełniają pewien rodzaj roli tarczy ochronnej przeciwko rakowi, tzn. zapobiegają rozmnożeniu się komórek rakowych.

Ciało poszczącego zaznaje pielęgnacji, tłuszcz otaczający organy wewnętrzne rozpuszcza się, wzrasta ożywienie i siła wytrzymałości ciała, a żołądek, nerki, serce i wątroba zyskuje wytrwałość przeciwko chorobom.

Spełniająca różne zadania wątroba ma za zadanie też trawienie. Podczas postu przez 3-5 godzin odpoczywa. Przez pewien okres czasu dokonuje przerwy w zbieraniu żywności. W tym czasie przygotowuje globulinę, która wzmacnia system ochraniający. W żołądku mięśnie i komórki wydzielające wydzielinę podczas postu kilka godzin odpoczywają. Z powodu zmniejszenia się objętości krwi ciśnienie spada i serce wypoczywa. Szczególnie dla tych, co mają wysokie ciśnienie post jest tak korzystne jak lekarstwo.

Pozostałości z pożywienia nie będąc dobrze spalone niszczą żyły. Nie spalony tłuszcz zwęża żyły, zachodzi do twardości żył. Do wieczora nie pozostaje w organizmie prawie wcale pożywienia, tzn. pożywienie zostaje całkowicie spalone. Z tego względu też tym, co mają takie choroby, post polecany jest także w innych miesiącach. Podczas postu inne organy ciała też odpoczywają. Mało jedzenie i post jest dla zdrowia organizmu bardzo ważne. Zekat jest brudem majątku. Jak dający zekat oczyszcza swój majątek z brudu, tak poszczący oddaje zekat ze swego ciała i chroni go od różnych chorób. Podczas poszczenia zyskuje się też cierpliwość.

„Czystość jest połową wiary, post zaś połową cierpliwości.” (Muslim)

Post przynosi zdrowie. „Poszczący jest zdrowy.” (Taberani)

Przeważnie choroby pochodzą z dużo jedzenia. „Dużo jedzenie i dużo picie jest powodem chorób.” (Dare Kutni)

Uczucie litości zmniejsza się u dużo jedzących. Wzrastają pragnienia, łatwo dokonuje się w haram. Powinno się zamknąć drogę, która prowadzi do wprowadzania w ruch niedozwolone pragnienia. Głód zamyka drogę szatanowi. „Szatan krąży w ciele jak krew w żyłach, zamknijcie mu drogę poprzez głód.” (Ihja)

Post jest korzystny dla tych, co są stanu wolnego. „Post odpędza pożądania zmysłowe.” (I.Ahmed)