Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1400    Rumi: 21 Teszrin-i Sani 1437    Listopad: 27
29 REBI'UL-AHIR 1443

4
GRUDZIEŃ
2021
Sobota

338. dzień roku, Zostało dni : 27
12. miesiąc, 31 dni, 48. tydzień
-

W Piekle najbardziej śmierdzące jest miejsce, gdzie znajdują się ci, którzy cudzołożyli.