Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1400    Rumi: 20 Teszrin-i Sani 1437    Listopad: 26
28 REBI'UL-AHIR 1443

3
GRUDZIEŃ
2021
Piątek

337. dzień roku, Zostało dni : 28
12. miesiąc, 31 dni, 48. tydzień
-

W domu bez dzieci nie ma obfitości.