Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1400    Rumi: 22 Teszrin-i Sani 1437    Listopad: 28
1 DŻEMAZIL-EWWEL 1443

5
GRUDZIEŃ
2021
Niedziela

339. dzień roku, Zostało dni : 26
12. miesiąc, 31 dni, 48. tydzień
-

Nie zazna się szczęścia z majątku, gdy nie ma hojności i z przyjaciela, gdy nie ma wierności.