Untitled Document

Zalety postu i miesiąca Ramadan

Imam Rabbani (rahmetullahi alejh) oznajmił: „Błogosławiony miesiąc Ramadan jest zaszczytnym miesiącem. Tego miesiąca za wykonany salat nafile (nieobowiązkowy), zikr (wspominanie Allaha Najwyższego), sadaka (jałmużnę) i wszystkie nieobowiązkowe ibadet (akty czci) zyskuje się sewab jak w innych miesiącach za fard (obowiązek). Tego miesiąca wykonany fard jest jak fard wykonany w innych miesiącach 70 razy. Tego miesiąca zostaną wybaczone grzechy temu, kto nakarmi poszczącego, będzie on uratowany z Piekła. Zostanie wynagrodzony tak jak ten poszczący, jednocześnie poszczącego sewab w ogóle nie zmaleje. 

Zarządcy, którzy w tym miesiącu swoim pracownikom ulżą pracę, ułatwią im robienie ibadet, zostaną wybaczeni, zostaną uwolnieni z Piekła. Wysłannik Allaha w miesiącu Ramadan uwalniał niewolników, dawał to, o co Go proszono. Tego miesiąca tym, co potrafili zrobić ibadet i dobre uczynki, przez cały rok uda się te czyny robić. Kto nie okazuje temu miesiącowi szacunku, grzeszy, temu też cały rok minie na popełnianiu grzechów.

Ten miesiąc powinno się znać jako okazję i ile się może, tyle powinno się robić ibadet i czyny, z których Allahu teala jest zadowolony. Powinno się wiedzieć, że Ramadan jest okazją w zyskaniu ahiret (życia pozagrobowego).

Święty Koran został zesłany w miesiącu Ramadan. Noc Kadr jest też w tym miesiącu. W miesiącu Ramadan szerif do sunny należy robienie wcześnie iftar (jedzenie, którym kończy się post) i późno sahur (ostatnie jedzenie przed rozpoczęciem postu). Wysłannik Allaha przywiązywał wielką wagę do tych dwóch sunien.

Zakończenie postu jedzeniem daktyli należy do sunny. Ważnymi sunnami jest też wypowiadanie dua: Zehebez-zama’ webtellet-il uruk we sebet-el-edżr inszaallahü teala, robienie salat terawih i hatim (czytanie w oryginale całego Świętego Koranu).

Tego miesiąca każdej nocy zostanie wybaczone muzułmanom, którzy powinni pójść do Piekła. Tego miesiąca drzwi Raju zostają otwarte, a drzwi Piekła zamknięte. Szatan zostaje związany łańcuchem. Drzwi miłosierdzia zostają otwarte. Niech Allahu teala w tym Błogosławionym Miesiącu obdarzy nas wszystkich godnym Jego sławie służeniem Mu, Jego zadowoleniem z nas i byciem na drodze, z której On jest zadowolony”. (Mektubat, 1 tom, 45 list)