Untitled Document

Fard w poście

 

W poście są trzy fard: 1. złożyć intencję,  2. intencję złożyć pomiędzy pierwszym a ostatnim czasem, 3. od czasu fadżr[1] do zachodu słońca unikać tego wszystkiego, co przerywa post.

Pierwszy czas na intencję postu w Ramadanie (i postu nieobowiązkowego) rozpoczyna się po zachodzie słońca. Ostatni czas zaś kończy się godzinę przed południem następnego dnia. Intencja postów zaległych (kaza) i pokutnych (kefaret) jest od wieczora do czasu fadżr. Podczas Ramadanu składając intencję postu od wieczora do czasu fadżr, mówi się: „jutro poszczenia”, a po czasie fadżr: „dzisiaj poszczenia”. Jeśli pomyli się i powie błędnie, to nie szkodzi to postowi, ponieważ zna się dni poszczenia. W Ramadanie nie robi się za jednym razem miesięcznej intencji, do fard należy robienie intencji każdego dnia osobno.

Jeśli zrobiło się wcześniej intencję, tj. po jedzeniu kładąc się spać lub nie jedząc i gdy później wstało się do sahur, to nie jest ona przeszkodą w jedzeniu i piciu. Jest dobrze, jeśli zrobi się intencję jedząc wieczorem. Po zrobieniu intencji nie jest przeszkodą jedzenie do czasu fadżr. Intencja postu zrobiona wieczorem: „Jutro, jeśli nie będzie bolał mnie ząb, to będę pościć, a jak będzie bolał, to nie będę pościć” jest wątpliwa i nie należy do zaliczonych.

Zapominający zrobienia w nocy intencji robi intencję do godziny przed południem. Wstawanie w nocy do sahur (nocnego jedzenia), kładzenie się spać z intencją poszczenia, nawet jak się nie wstanie, jest też intencją.

Według pozostałych trzech mezheb (szafii, hanbeli, maliki) intencję postu powinno się zrobić przed czasem fadżr. Dlatego też ten, kto należy do jednej z tych trzech mezheb lub naśladuje w poście jedną z nich, powinien zrobić intencję przed czasem fadżr.

W naszym kalendarzu i na stronie www.namazvakti.com przedstawiony czas fadżr oznacza koniec nocy, rozpoczęcie się czasu, od którego jest zakazane jedzenie i picie. Do czasu fadżr z naszego kalendarza powinno zakończyć się jedzenie. Czas „Poranek” jest czasem przezornym dla porannej modlitwy salat.

Post przerywa: jedzenie, picie, współżycie seksualne, menstruacja, okres krwawienia poporodowego i wymiotowanie w ilości pełnych ust.

 

[1] fadżr – czas, od którego rozpoczyna się post, gdy gdzieś na horyzoncie zaczyna bieleć.