Untitled Document

ZAKAZY - Wykorzystywanie religii

Niewierzący wiesza w swoim sklepie napis religijny, grzesznik stara się wyglądać na pobożnego. Każdy czyn wykonany w intencji innej od zyskania łaski Allahu teala jest wykorzystywaniem religii, dwulicowością. Imam Gazali (rahmetullahi alejh) powiedział: dwulicowość, pokazywanie siebie innym niż się jest, jest zakazane. Hadis szerif głosi:

„W czasach bliskich końca świata (ahir) ukażą się dwulicowi ludzie, którzy w celu zyskania korzyści ziemskich będą robić z religii narzędzie. Ich słowa będą słodsze od miodu. Każdy z nich będzie wilkiem owiniętym w skórę z owieczki.” (Tirmizi)

Islam zalicza do bardzo wielkich grzechów wykorzystywanie religii w osobistych interesach. Najgorsze jest robienie narzędzia z religii w polityce albo w innych szkodliwych celach, gdzie niektóre grupy ciemniaków pod nazwą religii prowokują innych. Hadis szerif głosi:

„W czasach ahir uczeni dając fetwy ludziom biorąc pod uwagę ich życzenia nazwą helal haramem, a haram helalem (sprawy dozwolone uczynią zakazem, a zakazy uczynią dozwolone). Z Koranu zrobią narzędzie w handlu, w zyskaniu korzyści.” (Dejlemi)

Źli uczeni religii wykorzystując religię w sprawach światowych zrobią dużo zła religii.

Grzechem jest wypowiadanie słowa Allah, Kelimei Tewhid podczas pokazywania towaru klientowi. Jest to robienie z tych słów narzędzia w zyskaniu pieniędzy. Sprzedawane są w sklepach tespih z napisem Allah, Muhammed, talerze i kubki ze świętymi wersetami. Wykorzystując religię w takim handlu będąc powodem popełnienia grzechu przez innych jest jeszcze większym grzechem. W celu ściągnięcia klientów wieszanie w sklepie obrazków z napisami religijnymi jest robieniem z religii narzędzia w handlu. A tym bardziej jest wykorzystywaniem religii, gdy tak zachowują się ci, co nie mają pojęcia o religii i wierze. Mądry człowiek nie zamieni zarobku nieskończonego życia pozagrobowego na przemijające zyski życia ziemskiego. Wie, że wszystkie dobre uczynki pochodzą z bycia podporządkowanym nakazom religii.

Robienie narzędzia z religii w nauce, majątku i stanowisku jest też wykorzystywaniem religii.

Allahu teala obdarzył naukę wielką wartością i szacunkiem. Ta nauka będzie oczywiście szkodliwa tym, którym stanie się powodem zyskania majątku, stanowiska, bycia liderem. W takim razie jest bardzo brzydkim czynem wykorzystywanie nauki obdarzonej wartością przez Allahu teala na niemiłej Jemu drodze. Jest to oczernianie tego, co On obdarzył wartością.